Hoppa till innehåll

Introduktionskurs IN Ledningssystem

Kursdatum

2022

Kursomgång 22-1

Webbkurs, 4 tillfällen

23 mars
30 mars
6 april
27 april

08:30-11:30

Kursomgång hösten 22

Datum
meddelas
senare.

> Anmäl dig här

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete. > Läs mer om att Bygga ledningssystem

Innehåll

  • Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem.
  • Kännedom om standarderna för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.

Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex.vis VD, projektledare, ekonomiansvarig).

Kursmaterial: Kursdokumentation ingår.
För praktisk tillämpning krävs tillgång till tjänsten IN Ledningssystem Bas, där allt material finns tillgängligt digitalt. > Beställ IN Ledningssystem

Platsförlagd introduktionskurs

Introduktionskurs på webben

Upplägg: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen. Upplägg: Lärarledd webbutbildning (3 timmar) en gång i veckan under fyra veckor. Hemuppgift mellan varje tillfälle.
Pris: 9 800 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 900 kr per person.
I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, samt middag efter kursdag 1.
Pris: 6 700 kr för 4 x 3 timmar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag betalar 1 600 kr per person.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.