Hoppa till innehåll

Introduktionskurs IN Ledningssystem

Kursdatum

2021

Under 2021 genomförs introduktionskursen som webbutbildning. (Inga platsförlagda utbildningar är inplanerade för närvarande.)

Kursomgång 21-1

Genomförd i mars

Kursomgång 21-2 Genomförd i maj
Kursomgång 21-3
- Inställd -
Tisdag 16 november
Tisdag 23 november
Onsdag 1 december
Onsdag 8 december
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30

Välj den kursomgång som passar dig bäst!

> Anmäl dig här (anmälan stängd)

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete. > Läs mer om att Bygga ledningssystem

Innehåll

  • Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem.
  • Kännedom om standarderna för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.

Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex.vis VD, projektledare, ekonomiansvarig).

Kursmaterial: Kursdokumentation ingår.
För praktisk tillämpning krävs tillgång till tjänsten IN Ledningssystem Bas, där allt material finns tillgängligt digitalt. > Beställ IN Ledningssystem

Platsförlagd introduktionskurs

Introduktionskurs på webben

Upplägg: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen. Upplägg: Lärarledd webbutbildning (3 timmar) en gång i veckan under fyra veckor. Hemuppgift mellan varje tillfälle.
Pris: 9 800 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 900 kr per person.
I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, samt middag efter kursdag 1.
Pris: 6 400 kr för 4 x 3 timmar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 75 % rabatt, d.v.s. 1 600 kr per person.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.