Hoppa till innehåll

Här kan du utbilda dig

Våra medlemmars kompetensförsörjning är en av Installatörsföretagens viktigaste frågor. Att nya och befintliga medarbetare besitter rätt kompetens är grunden till att våra medlemmar ska kunna bedriva sin verksamhet. Vår uppgift är att säkra kompetensförsörjningen för branschen även i framtiden.

Men det är inte alltid som det reguljära utbildningssystemet kan erbjuda det våra medlemmar behöver och en förändring av systemet går ofta väldigt långsamt. Därför har Installatörsföretagen och dess medlemmar startat egna utbildningar som du kan läsa mer om nedan.

Snabblänkar till innehåll på sidan

Utbildningsinstitut

INSU

INSU är installationsbranschens utbildningsbolag. De genomför grundutbildning för den som vill ta sig in i branschen och vidareutbildning för den som vill ta nästa steg i sin karriär. INSU bedriver både företagsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Kurser bedrivs på plats i Nyköping och Katrineholm, online samt via e-learning. INSU driver även gymnasieskolan ETG Nyköping. Bolaget är en sammanslagning av IUC, Installatörernas utbildningscentrum och EUU, Elbranschens Utveckling- och utbildningscenter. INSU ägs av Installatörsföretagen. I styrelsen sitter bland annat representanter från företag i branschen samt branschorganisationerna Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Läs mer om INSU

REFIS

REFIS (Rör- och El-entreprenörernas friskola i Stockholm AB) är en branschskola som bedriver utbildning på gymnasial nivå. Skolan har en nära anknytning till Installationsbranschen och bedriver utbildningar inom VVS- och Fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet. Skolan ägs av Installatörsföretagen som också sitter med i styrelsen tillsammans med ett flertal representanter från branschen.

Läs mer om REFIS

ETG Nyköping

ETG Nyköping (Elteknikbranschens Gymnasium) är en gymnasieskola som startades 2007 på uppdrag av el-branschen. På ETG läser eleverna El-och energiprogrammet med inriktningen Elteknik. Tanken med skolan är att den ska ge en grundläggande yrkeskunskap och kompetens inom områdena elteknik med inriktning installation, service och underhåll. Stor vikt läggs också på social kompetens, entreprenörskap och servicekänsla. ETG, Elteknikbranschens gymnasium är ett helägt dotterbolag till INSU som i sin tur ägs av Installatörsföretagen.

Läs mer om ETG Nyköping

Utbildningskoncept

Kvaliteten i utbildningen är vitalt för våra medlemmar. Om inte gymnasieskolan utbildar elever, som kan det som företagen behöver, riskerar det att leda till att stora resurser måste läggas på att fylla kunskapsglapp eller att individer inte kommer i arbete efter avslutad utbildning. Därför har Installatörsföretagen tagit fram utbildningskoncept som skolor kan ansluta sig till för att säkerställa kvaliteten och höja attraktiviteten på sina utbildningar.

VVS-college

VVS-college är en branschcertifiering för skolor som bedriver utbildning till VVS-montör, sprinklermontör, isoleringsmontör och industrirörmontör. I utbildningskonceptet deltar företag på skolans programråd och är med och bedömer elevernas gymnasiearbete. På så sätt får skolorna företagens syn och önskemål om utbildningen och företagen får en bra insyn hur skolornas utbildning går till och vad eleverna lär sig.

Läs mer om VVS-college

ETG college

ETG College är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik. Det som utmärker ETG är den starka kopplingen mellan skolan och de lokala företagen. Vidare är lärlingstiden som normalt följer efter examen inbakad i själva utbildningen. Det innebär att elever som klarar utbildningen och yrkesprovet får ett yrkescertifikat och kan anställas som elektriker direkt efter utbildningen.

Läs mer om ETG college

Yrkesnämnder

Yrkesnämnder är samarbetsorganisationer mellan Installatörsföretagen och dess fackliga motparter. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom Installationsbranschen. Idag finns det två yrkesnämnder kopplade till Installatörsföretagen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd och VVS-branschens yrkesnämnd.

VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN)

VVS-branschens yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontör.

Läs mer om VVS-branschens yrkesnämnd

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY)

Elbranschens centrala yrkesnämnd är en samarbetsorganisation mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. Yrkesnämndens huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.

Läs mer om Elbranschens Centrala Yrkesnämnd

Företagslärling

Företagslärling är en lärlingsform för vuxna som vill ta sig in i Installationsbranschen. Utbilda sker på företaget inom praktiska områden samtidigt som det varvas med teoretiska moment i skolan. Det är ett utmärkt sätt för individer att yrkesväxla till Installationsbranschen i vuxen ålder.

Läs mer hos INSU

Lärling

Vi har en bra lång tradition av att ta emot lärlingar. För många elever är praktiken under utbildningen den första kontakten med arbetslivet där de får den första inblicken hur yrket som de utbildar sig till funkar. Efter skolutbildningen fortsätter utbildningen på ett företag som anställd under utbildning (lärling). Under färdigutbildningstiden på företaget lär sig lärlingen yrket mer praktiskt. Det är viktigt att företag tar emot lärlingar för att säkerställa återväxten i branschen, på så sätt kan branschen få den kompetens den behöver.

Läs mer om lärlingsanställningar hos våra yrkesnämnder