Hoppa till innehåll

Visselblåsning rörande Installatörsföretagen

Visselblåsarlagen gäller alla arbetsgivare. Vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta beror på hur många medarbetare ditt företag har. Här nedan hittar du rutiner och länk om du vill visselblåsa rörande Installatörsföretagen Service i Sverige AB:s, i fortsättningen skrivet som Installatörsföretagen.

För dig som är medlem hos Installatörsföretagen

Det här gäller för Installatörsföretagen

Installatörsföretagens visselblåsartjänst är en särskild rapporteringskanal som underlättar rapportering om missförhållanden eller oegentligheter av allmänt intresse samt överträdelser av EU-rätt rörande Installatörsföretagens verksamhet. Det finns ofta ett allmänintresse om missförhållandet är allvarligt. Rapportering kan ske anonymt.

Visselblåsartjänsten kan användas av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har eller har haft en relation till Installatörsföretagen. Det kan exempelvis vara arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare eller praktikanter. Det ska även vara i denna typ av relation till Installatörsföretagen som du stött på de missförhållanden som du vill rapportera om.

När ska visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsartjänsten ger dig möjlighet att anmäla missförhållanden där det finns ett allmänintresse att informationen kommer fram. Det innefattar såväl handlingar som underlåtenheter. Det kan till exempel handla om:

 • miljöskydd
 • konsumenträtt
 • folkhälsa
 • personuppgiftshantering
 • allvarligare brottslighet
 • allvarligare arbetsmiljöbrister

Som visselblåsare ska du ha skälig anledning att anta att informationen är sann för att skyddas av visselblåsarlagen. Med uttrycket skälig anledning att anta att uppgiften är sann avses en kännedom om de rapporterade förhållandena som ligger någonstans mellan faktiska bevis och ogrundade rykten eller hörsägen.

Tänk på!

Att rapporteringskanalerna på denna sida endast kan användas vid rapportering om missförhållanden rörande Installatörsföretagen. Om din rapportering i stället gäller exempelvis ett av våra medlemsföretag ska du använda dig av deras rapporteringskanal.

Så här visselblåser du rörande Installatörsföretagen

Oavsett vilken rapporteringskanal du väljer bestämmer du om du vill vara anonym eller inte. Tänk på att vid brev och telefon måste du vara tydlig med om och hur du önskar återkoppling.

Installatörsföretagen har följande tillvägagångssätt tillgängliga:

 • Rapportera genom vår digitala rapporteringskanal: Visselblåsning Installatörsföretagen Kom ihåg att kopiera och spara länken som visas när du skickat in ditt ärende.
 • Skicka brev till:
  Installatörsföretagen Service i Sverige AB
  Box 171 54
  104 62 Stockholm
  Märk kuvertet Visselblåsning
 • Ring 08 762 76 00, välj tonval 8. En telefonist tar emot ditt ärende mellan klockan 08.00 till 16.00 på vardagar.

Vad händer efter du har visselblåst?

Ditt ärende går till visselblåsargruppen på Installatörsföretagen. Beroende på hur du rapporterat kan gruppen bekräfta och återrapportera till dig.

Om du använt vår digitala inrapporteringskanal får du tillgång till en länk där du kan följa ärendet, oavsett om du valt att vara anonym eller inte. Länken måste kopieras och sparas av dig för att du ska kunna ta del av återkoppling. En bekräftelse ges direkt till dig vid inskickad rapportering.

Visselblåsargruppen ansvarar sedan för att rapportera status i ärendet inom tre månader. Du som visselblåsare har under pågående ärende möjlighet att kommunicera med visselblåsargruppen.

Visselblåsargruppen tar också emot ärenden som kommer in via brev och telefon men här beror bekräftelse och återrapporteringen på om du valt att skriva dina kontaktuppgifter eller inte. Du får en bekräftelse inom sju dagar och återkoppling inom tre månader på det sätt du angett som kontaktuppgift.

Extern rapportering till myndigheter

Utöver rapportering till Installatörsföretagen har du även möjligt att anmäla missförhållanden externt till en behörig myndighet. Hos Arbetsmiljöverket finns en samlingssida över samtliga myndigheter samt vilket ansvar de har vid visselblåsning.