Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö

Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra förutsättningar.

Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Här hittar du våra checklistor, hjälpmedel och annat bra.

Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet vid arbete omfattar de elrelaterade arbetsmiljörisker och säkerhetsåtgärder som elektriker och andra professionella utövare behöver hantera i sitt arbete. Detta innefattar...
Säkerhetsutbildningen Safe construction
Säkerhetsutbildningen Safe Construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av krave...
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det...
Checklistor arbetsmiljö
Checklistor är ett viktigt verktyg vid riskbedömning av arbetsmiljörisker. Checklistorna används som grund till riskbedömningen och hjälper till så att viktiga risker inte glöms bort...
Byggarbetsmiljösamordnare BAS
Reglerna handlar om samordning och ansvarsfördelning under hela byggprocessen från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.
Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det...
Relaterat innehåll
 • Arbetsmiljöskrifter

  Webbsida

  Installatörsföretagen har olika hjälpmedel som kan användas i det konkreta arbetet med arbetsmiljön. Det är broschyrer, skrifter, checklistor och andra informationskällor. Du kan ladda ner det mesta av materialet direkt från hemsidan, i vissa fall krävs att du är medlem och loggar in.

 • Ny branschanvisning för elsäkerhet vid arbete

  Nyhet

  En ny branschanvisning har lanserats för att skapa trygga arbetsmiljöer ur ett elsäkerhetsperspektiv – EvA, Elsäkerhet vid arbete. Det är ett kraftfullt redskap för att nå målet om att ingen ska skadas av strömgenomgång och ljusbåge på sin arbetsplats.

 • Beställning och kurser

  Webbsida Här kan du beställa branschanvisningen eller navigera dig vidare till vårt utbildningsbolag INSU, där du kan gå en kurs för att lära dig allt om EvA.
 • Elsäkerhet vid arbete

  Webbsida Elsäkerhet vid arbete omfattar de elrelaterade arbetsmiljörisker och säkerhetsåtgärder som elektriker och andra professionella utövare behöver hantera i sitt arbete. Detta innefattar alltså fler än elektriker. Detta har det tidigare reglerats genom en europastandard samt i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 – en föreskrift som nu har dragits in.
 • Nytt poddavsnitt: Ett nytt koncept som är anpassat efter hur branschen arbetar

  Nyhet

  I Installatörspoddens åttonde avsnitt pratar vi om arbetsmiljö med fokus på elsäkerhet vid arbete. Vi tar upp de elrelaterade arbetsmiljörisker som finns och vilka säkerhetsåtgärder som en yrkesverksam person behöver hantera i sitt arbete. Detta har tidigare reglerats genom en föreskrift som nu har dragits in, men i podden lanserar vi ett helt nytt branschkoncept...