Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö

Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra förutsättningar.

Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Här hittar du våra checklistor, hjälpmedel och annat bra.

Säkerhetsutbildningen Safe construction
Säkerhetsutbildningen Safe Construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av krave...
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det...
Checklistor arbetsmiljö
Checklistor är ett viktigt verktyg vid riskbedömning av arbetsmiljörisker. Checklistorna används som grund till riskbedömningen och hjälper till så att viktiga risker inte glöms bort...
Byggarbetsmiljösamordnare BAS
Reglerna handlar om samordning och ansvarsfördelning under hela byggprocessen från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.
Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det...
Relaterat innehåll
 • Vill du komma in på bygget även efter sommaren?

  Nyhet

  Många i installationsbranschen kommer att beröras när den nya säkerhetsutbildningen Safe Construction blir obligatorisk den 1 juli 2021. Här går vi igenom vad du och dina medarbetare måste göra innan dess – annars riskerar ni att inte kunna utföra alla arbeten efter halvårsskiftet.

 • Så får du in Safe Construction på ditt ID06-kort

  Nyhet

  Den 1 juli infördes säkerhetsutbildningen Safe Construction. Arbetar du eller dina medarbetare ute på byggarbetsplatser omfattas ni sannolikt av kravet. Så här för du över kompetensen till ditt ID06-kort.

 • Därför kan du bli utestängd från jobbet 1 juli

  Nyhet

  Visst har du väl hört talas om den nya säkerhetsutbildningen Safe construction? Men varför är den så viktig? Och om du eller dina medarbetare inte har gått den, hur kan det då påverka era möjligheter att utföra ert arbete? Här går vi igenom det du måste känna till för att inte stängas ute den 1 juli.

 • Värme och arbetsmiljö

  Nyhet

  Nu är det värmebölja i stora delar av landet. Får du ha på dig vad du vill på arbetsplatsen? Vad säger egentligen lagen och vilka rättigheter har du som arbetsgivare respektive arbetstagare?

 • Ändrade föreskrifter om arbetsanpassning träder i kraft

  Nyhet

  Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering för att göra det tydligare för arbetsgivare om vad som gäller. Föreskrifterna har också anpassats så de bättre harmoniserar med socialförsäkringslagen. Den nya föreskriften heter AFS2020:5, Arbetsanpassning, och gäller från den 1 juni.