Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö

Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra förutsättningar.

Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Här hittar du våra checklistor, hjälpmedel och annat bra.

Säkerhetsutbildningen Safe construction
Säkerhetsutbildningen Safe construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av krave...
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det...
Checklistor arbetsmiljö
Till hjälp i Installatörsföretagens systematiska arbetsmiljöarbete finns checklistor utformade för branschen. Checklistorna är framtagna av branschen i samverkan mellan parterna.
Byggarbetsmiljösamordnare BAS
Reglerna handlar om samordning och ansvarsfördelning under hela byggprocessen från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.
Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det...
Relaterat innehåll
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Webbsida

  Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Den här sidan handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA.

 • Riskbedömning

  Webbsida

  En mycket viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning av arbetsmiljön. Här identifierar och bedömer man om riskerna är så allvarliga att de behöver åtgärdas. Kan riskerna åtgärdas direkt görs det, annars flyttar riskerna över i en åtgärdsplan.

 • Säkerhetsutbildningen Safe construction

  Webbsida

  Säkerhetsutbildningen Safe construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

 • Vill du komma in på bygget även efter sommaren?

  Nyhet

  Många i installationsbranschen kommer att beröras när den nya säkerhetsutbildningen Safe construction blir obligatorisk den 1 juli 2021. Här går vi igenom vad du och dina medarbetare måste göra innan dess – annars riskerar ni att inte kunna utföra alla arbeten efter halvårsskiftet.

 • Arbetsmiljöverket ändrar ackreditering

  Nyhet

  Provtryckning med gas innebär särskilda risker och ställer extra krav på den som utför arbetet. Tidigare har det krävts att den som provtrycker med gas är ackrediterad enligt en viss standard. Detta gäller inte längre utan ackrediteringen ska i stället göras mot EU-förordningen. Arbetsmiljöverket har därför gjort en ändringsföreskrift om detta.