Hoppa till innehåll

Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagen.

Installatörsföretagens arbete med arbetsmiljöfrågorna sker i samverkan. Vi diskuterar och förankrar frågeställningarna och problemen dels i referensgrupper med företagsrepresentanter, samt med arbetsmarknadens parter. Partssamverkan inom elteknikbranschen sker i elteknikbranschens arbetsmiljökommitté (ETAK) och för VVS-branschen i Centrala arbetsmiljörådet.

Vad vi gör:

  • Hjälper våra medlemsföretag med arbetsmiljörådgivning
  • Deltar i olika arbetsmiljöforum
  • Gör omvärldsbevakning
  • Svarar på remisser som berör arbetsmiljöfrågor i installationsbranschen
  • Tar fram informationsmaterial om arbetsmiljö

Om du har frågor om arbetsmiljö, kontakta din företagsrådgivare eller avdelning arbetsmarknad på Installatörsföretagen.

Kontakta oss

Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté (ETAK)

Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté (ETAK) är ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen, SEF, Ledarna, Sveriges ingenjörer och Unionen. ETAK har till uppgift att verka för en bättre arbetsmiljö.

Genom att belysa aktuella arbetsmiljöproblem ska ETAK Ligga i framkant när det gäller arbetsmiljö och arbetsmiljöförbättrande åtgärder, vara innovativa, lyssna samt lära och ta del av både tekniska och organisatoriska utvecklingar i samhället. ETAK ska verka för ett ökat säkerhetsmedvetande inom företagen, dess organisation och anställda.

Centrala arbetsmiljörådet

Installationsföretagen har tillsammans med Byggnads inrättat ett rådgivande organ, det centrala arbetsmiljörådet, som ska diskutera och driva för branschen övergripande arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljörådet syftar till att skapa en god arbetsmiljö inom VVS- och kylbranschen och tillsätter och driver för detta ändamål exempelvis partsgemensamma arbetsgrupper, forskningsprojekt och framtagande av verktyg och material för branschen.

Svenskt Näringsliv

Inom Svenskt Näringsliv arbetar man med arbetsmiljöfrågor av övergripande karaktär, gemensamma för alla branscher och medlemsföretag. Medlemsorganisationerna driver branschspecifika arbetsmiljöfrågor. Samverkan mellan Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i arbetsmiljöfrågor sker i Referensgruppen för arbetsmiljöfrågor (RAM). Här finns alla medlemsorganisationer representerade.

Håll Nollan

Installatörsföretagen är medlem i Håll Nollan, som är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för alla som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser! Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.