Hoppa till innehåll

Så rekryterar du smartare

Men hur ska du då göra för att gå från att rekrytera så som du alltid har gjort, till att faktiskt ta klivet och börja rekrytera smartare? Här ger vi dig en processkarta som du kan använda för att komma vidare.
1. Skapa kunskap och förståelse i arbetsgruppen

Det är inte någon idé att rekrytera olikheter om olikheterna sen inte tas tillvara på arbetsplatsen. Att jobba inkluderande är därför något som måste genomsyra vardagen på ert företag, både idag och i framtiden.

För att skapa den vardagen är det första steg att synliggöra era fördomar och värderingar. Vi människor har alla fördomar och värderingar – vare sig vi vill det eller inte och det är inget vi kan göra något åt. Men när vi är medvetna om dem kan vi säkerställa att vi inte låter dem påverka oss i vårt arbete och i vår arbetsmiljö. Ni behöver därför förstå vilka beteenden, bemötanden och kultur som är gynnsam respektive icke gynnsam för företaget och vilken värdegrund som du och ditt företag står för.

Ett bra sätt att jobba med fördomar och värderingar är att du och dina medarbetare deltar i utbildningar i ämnet och det är viktigt att alla deltar – att tro att man själv och de processer man har är helt felfri är den största faran. Era beteenden och bemötande måste genomsyra hela verksamheten och inkludera både hur ni bemöter varandra och omvärlden. Därför behöver ni säkerställa att alla i företaget arbetar utifrån samma värdegrund och principer. Att bygga en inkluderande arbetsplats kan med andra ord inte vara ett projekt med en start och ett slut – det är något som alla på arbetsplatsen måste jobba med som en del av er vardag.

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar er att arbeta med Respekttrappan som är ett kostnadsfritt digitalt verktyg som stärker sammanhållningen i team och organisationer.

Installatörsföretagen har dessutom ett ramavtal med Make Equal, som tillhandahåller Respekttrappan, för stöd och hjälp att skräddarsy insatser för ditt företag. Ta del av ramavtalet hos IN Rabatt

Vill du fördjupa dig ytterligare så läs gärna mer under jämställdhet.

2. Beskriv din marknad och dina kunder

Vilka är era drömkunder? Vilka har ni av dessa idag och vilka vill ni addera? Var finns kunderna och hur ser de ut? Vilka är deras värdegrunder och vad är viktigt för dem när de köper varor och tjänster? Hur ser deras inköpsprocess ut? Och så vidare.

Ställ alla de frågor som gör att ni förstår kunderna och utifrån det kan bedöma om ni idag har kompetens för att sälja och leverera till dem eller vad som krävs för att komma dit. Ställ er också frågan om varför just de kunderna. Kanske kan ni genom att vidga era vyer hitta nya mer lönsamma marknader som ni kan ta marknadsandel av genom Smart Rekrytering.

Vi rekommenderar

IN Ledningssystem är ett intuitivt hjälpmedel för företag inom branschen för tekniska installationer som vill utveckla den egna verksamheten inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är alltså ett hjälpmedel dig som kort och gott vill ha ordning och reda inom organisationen, hjälpa medarbetarna och öka lönsamheten.

3. Inventera företagets kompetenser

Att kreativiteten är högre i icke homogena grupper vet vi. Att företag som jobbar med inkludering når ut till fler köpstarka målgrupper, det är inte heller något nytt. Så utifrån er analys av kunderna, vilka kompetenser har ni för att möta dessa kunder? Vad saknar ni? Och med handen på hjärtat, hur stor kunskap har ni om varandras kompetenser och tar ni tillvara på era samlade kompetenser?

Exempelvis kanske någon av dina medarbetare engagerar sig ideellt på en ledande position och har fått kunskaper som ni kan drar nytta av i er företagsutveckling. Eller kanske är det någon medarbetare som sitter på kunskaper som aldrig uttalats men som kan vara avgörande för er arbetsmiljö eller som kan effektivisera er leverans.

Lär känna varandra och var ärliga för det är då som ni också bjuder in till att olikheter är styrkor som kompletterar varandra.

Vi rekommenderar

Även i den här fasen kan det vara bra med externt stöd för att komma i gång.

  • Make Equal som vi rekommenderade redan i steg ett är duktiga även i den här fasen och ert arbete med dem kan därför vara en del av hela er grupputveckling. Ta del av ramavtalet av Make Equal hos IN Rabatt.
  • Inom IN Ledningssystem som vi rekommenderade i steg två har också verktyg för ert arbete med kompetensinventering. Läs mer om IN Kompetensverktyg
4. Formulera behovet av kompetens

Nu har ni beskrivit era kunder och inventerat er kompetens. Vilken kompetens behöver ni komplettera med för att överbrygga glappet däremellan?

Exempelvis är det en supernoggrann montör ni behöver? Eller är det någon som är exceptionellt duktig på merförsäljning? Kanske finner ni båda kompetenserna i samma person men våga tänka att alla inte kan vara bra på allt, och tillsammans kan ni vara bra på det mesta. Ofta är det så att till exempel perfektionisten och det sociala fenomenet inte är samma person och därför behöver varandra.

Utgå med andra ord från vad det är att vara kompetent för en viss roll/funktion och håll den konsekvensen genom hela processen. Det är kompetensen som ska styr innehållet i annonsen, vilka frågor som ni ska ställa i intervjun och vilka tester ni vill göra i processen.

Det ni formulerar ska alltid vara baserat på kompetens, inget annat. Därför får det inte finnas utrymme för slentrian, floskler eller icke-relevanta skall-krav.

Fler steg i processen

Er företagskultur
Smart Rekrytering börjar redan innan rekryteringsprocessen. Ett gott rykte sprider sig snabbt, men ett dåligt sprider sig ännu snabbare. Läs mer >

Smart rekrytering
Genom att rekrytera en stor bredd av människor olika perspektiv, olika livserfarenheter och olika kulturell bakgrund kan du skapa en bredare rekryteringsbas. Läs mer >