Hoppa till innehåll

Narkotikadom möjliggör fortsatt arbete mot droger på arbetsplatser

Aktuellt

19 juni 2024

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis fått gå hem utan lön i väntan på att han kunde visa upp ett negativt drogtest. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt, vilket bekräftar den vedertagna processen för att upptäcka droganvändning på arbetsplatser.

Arbetsdomstolens dom bekräftar att ett positivt drogtest innebär att personen själv har satt sig ur spel och inte står till förfogande för arbete. Därmed har personen inte heller rätt till lön. Domen innebär också att Assemblins sätt att hantera ärendet har varit korrekt.

– Vi välkomnar Arbetsdomstolens dom då det möjliggör ett fortsatt proaktivt arbete med drogfria arbetsplatser. Assemblin har följt praxis och den process som har tagits fram av Karolinska institutet för att upptäcka droganvändning. Nu vet vi att den processen även gäller framåt, säger Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen

Målet gäller en medarbetare på Assemblin som efter en slumpvis kontroll testade positivt för bruk av cannabis. Medarbetaren fick då gå hem utan lön till dess att han kunde uppvisa ett negativt drogtest. En process som innefattade sju positiva urinprov, med både spår av cannabis och kokain, under åtta veckor. När medarbetaren sedan kunde uppvisa ett drogtest utan spår av narkotika fick han komma tillbaka till arbetet.

– Att så långt som möjligt kunna säkerställa drogfria och säkra arbetsplatser är viktigt för oss. Detta beslut innebär att vi kan fortsätta vårt dagliga arbete för att minimera antalet olyckor, där arbetet mot droganvändning är helt avgörande. Att vara drogpåverkad på en byggarbetsplats är livsfarligt både för personen i fråga och kollegorna, säger Rebecka Tholén, HR‑chef på Assemblin.

Installatörsföretagen ser att Arbetsdomstolen dom stärker det fortsatta arbetet mot droganvändning på arbetsplatser.

– Den här domen bekräftar att den process vi har för att upptäcka droganvändning på arbetsplatserna är korrekt. I och med detta kan vi fortsätta vårt arbete mot en drogfri och säker bransch. Vi är väldigt glada över detta och det är något vi tror att vi delar med många av Byggnads medlemmar, säger Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen