Hoppa till innehåll

Boverket har lyssnat – vi får mer tid!

Aktuellt

20 juni 2024

I ett öppet brev till Boverket begärde Samhällsbyggandets Regelforum - där Installatörsföretagen ingår - mer tid för att implementeringen av byggreglerna ska bli så bra som möjligt. Boverket har lyssnat och flyttar nu fram ikraftträdandet till den 1 juli 2025.

Originalartikeln publicerades första gången via ett nyhetsbrev från IQ Samhällsbyggnad, du kan läsa det här.

Beskedet fick Samhällsbyggandets Regelforum på ett möte med Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren under tisdagen och strax därefter meddelade Boverket beslutet i ett pressmeddelande.

— Det är bra att Boverket lyssnat till oss och den ökande oron från sektorn. Vi menar att det kommer behövas mer tid för att gemensamt förtydliga hur reglerna ska tillämpas, säger Emma Hult, verksamhetsledare Samhällsbyggandets Regelforum.

Samhällsbyggandets Regelforums slutsatser kvarstår, bland annat en ökande oro från en oförberedd sektor, pressade kommuner och brister i nuvarande regelverk som inte löses upp i det nya byggreglerna. Det är mycket som kvarstår att göra för att implementeringen av byggreglerna ska bli så bra som möjligt.

Öppet brev - slutsatser och rekommendationer

Det var i slutet av maj som Samhällsbyggandets Regelforum skickade ett öppet brev till Boverket. Läs brevet med slutsatser och rekommendationer, på IQ Samhällsbyggnads hemsida.

Läs brevet här