Hoppa till innehåll

Så kan energieffektivisering skapa fler affärer

Lönsamhet & företagande, Visa alla

26 mars 2024

Uttrycket energieffektivisering först handlar om att effektivisera användningen av el och värme innan man tittar på förnybara energikällor för resterande energibehov. Det här är en stor marknad för dig som installatör. Tillsammans med direktiven om energieffektivisering har du många möjligheter att skapa nya affärer.

Det finns energi som inte tas tillvara på utan försvinner helt i onödan. I avsnitt 24 av Installatörspodden förklarar Installatörsföretagens energiexpert Helen Aristondo Magnusson att energieffektivisering handlar om att använda rätt energi vid rätt tillfälle.

- Den bästa energin är egentligen den som inte används. Vi ska använda energin där och när den behövs, det gör vi genom exempelvis injusterade system och behovsanpassade byggnader.

EU-direktiven som påverkar dig

Inom EU står byggnader för 40 procent av den energi som används och 36 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen. Därför har man tagit fram EU-direktiven EPBD och EED som handlar om att främja energieffektiva åtgärder.

Genom Energieffektiviseringsdirektivet EED vill EU att alla sektorer ska genomföra energibesparingar för en hållbar energianvändning. Det innebär bland annat att alla medlemsländer måste se till att olika aktörer sparar 1,5 % energi varje år mellan år 2024 fram till år 2030. För offentlig sektor är siffran nästan 2 % per år, dessutom måste 3 % av ytan renoveras.

Helen Aristondo Magnusson menar att man måste hitta var överskottsenergin tar vägen för att kunna möta kraven.

- När du som installatör är ute hos din kund, använd felsökning och var uppmärksam. Lyft blicken och ha systemövergripande syn över helheten. Kanske behöver du prata med en kollega som har annan kompetens?

Krister Lohman som arbetar med energifrågor på Bravida håller med och anser att installatören därför behöver se till kundens hela behov.

- Ladda ner kundens Energideklaration, finns det något i den som går att använda? Visa kunden att du ser kunden.

Så kan du använda energikartläggningen

Andra delar som kan påverka din affär är energikartläggning och energiledningssystem. Båda dessa ingår i EPBD, Direktivet om byggnaders energiprestanda. De finns till för att alla medlemsstater inom EU ska ha ett bestånd bestående av enbart nära nollutsläppsbyggnader och ha dagens nybyggnadskrav på alla byggnader år 2050.

- Även om det känns långt borta så är det ungefär lika lång tid kvar dit som det var sedan millenieskiftet ägde rum, påpeker Krister Lohman.

Direktivet är en av nyckelkomponenterna i Renoveringsvågen från 2020 där renovering och förnybar energi är väsentliga delar. Både Krister och Helen menar att det finns en otrolig besparingspotential för kunden och en helt ny marknad för installatören.

- Varför nöja sig med att enbart följa direktiven utan att genomföra åtgärderna? Använd kartläggningen som en grund för att visa kunden hur de kan göra saker här och nu. Föreslå åtgärder och ta fram en handlingsplan, uppmanar Krister Lohman.

- Installatörer har alla möjligheter att ta en aktiv roll för att omsätta direktivet i praktisk handling. Bland annat behöver tekniska installationer bli smartare, mer energieffektiva och förnybara. Det här är ju verkligen installatörernas hemarena, säger Helen Aristondo Magnusson.

Lyssna på Installatörspodden

I avsnitt 24 av Installatörspodden förklarar energiexperterna Helen Aristondo Magnusson från Installatörsföretagen och Krister Lohman från Bravida vad energieffektivisering är, hur EU-direktiven påverkar installationsbranschen och du kan skapa fler affärer genom detta.

Du kanske vill läsa mer om
  • Arbeta smart med energieffektivisering

    Webbsida En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Här hittar du som installatör tips på hur du kan få kunden att se nyttan med energieffektivisering.
  • Få kunden att energieffektivisera

    Webbsida Se till att renovera rätt och lönsamt. En bättre kunddialog, samverkan mellan olika aktörer och lönsamma renoveringar ger mer klirr i kassan.
  • Checklistor energieffektivisering

    Webbsida Installatörsföretagen och Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har tagit fram tre checklistor för tips på energieffektivisering inom kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Checklistorna är en praktisk guide till installatörer för att på ett enkelt sätt hjälpa kunder att hitta vanliga åtgärder för energieffektivisering.