Hoppa till innehåll

Nytt energibidrag för småhus

Lönsamhet & företagande

04 juli 2023

Den 3 juli 2023 infördes ett nytt bidrag för energieffektivisering av småhus som värms upp med el eller gas. Det kan skapa nya affärer för dig som företagare och installatör.

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag riktat till småhusägare, med syfte att energieffektivisera och därmed minska sårbarheten för höga energipriser. Småhusägare kommer att kunna ansöka om bidraget de kommande tre åren.

"Installatörsföretagen har länge arbetat för att öka stödet för energieffektiviserande insatser. Energieffektivisering är det dolda energislaget och en nödvändighet för att Sverige ska klara energiomställningen. Nu har vi lyckats få regeringen att avsätta 1,2 miljarder kronor för att stötta hushåll som är i stort behov av energieffektiviserande insatser. Vi hade önskat en större satsning från regeringens sida, men detta är ett steg i rätt riktning", säger Andreas Åström, näringspolitisk chef.

Det nya bidraget ska gå till materialkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder i småhus som värms upp av el eller gas. Det kan exempelvis handla om installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem.

Bidraget omfattar bland annat:

  • Installation av värmepanna
  • Anslutning till fjärrvärme
  • Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump och installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
  • Installation av effektiva kranar
  • Isolering av vattenrör, ventilationskanaler, värmerör och varmvattenberedare
  • Installation av ventilationssystem med värmeåtervinning som t. ex värmeväxlingsaggregat (FTX)
  • Injustering

Läs mer om stödet på Boverkets webbplats