Hoppa till innehåll

SCB fortsätter producera index för Entreprenadindex

Lönsamhet & företagande

13 mars 2023

SCB har meddelat att de avser att upprätthålla produktionen av sina uppdragsfinansierade index till och med 2025. Vårt mål är att Entreprenadindex kommer att fortsätta produceras även bortom 2025.

I oktober 2022 fattade Statistikmyndigheten SCB ett inriktningsbeslut om att avveckla sin roll som producent för ett antal uppdragsindex som de idag producerar, däribland Entreprenadindex. SCB har därefter berett frågan genom dialog med oss uppdragsgivare och användare av indexet. 2023-03-01 fattade SCB ett formellt beslut i frågan som ligger i linje med höstens inriktningsbeslut.

Vi tycker att SCB:s inriktning är olycklig och vi har haft ett mycket gott samarbete med SCB som på ett professionellt sätt producerat Entreprenadindex och dess föregångare sedan 1960-talet.

Vi vill även klargöra att SCB:s beslut innebär inte att Entreprenadindex som produkt kommer att försvinna. Vi kommer fortsatt kunna publicera Entreprenadindex i samma omfattning som idag även efter att SCB avslutat sitt uppdrag. För att möjliggöra en ordnad omställning kommer SCB att upprätthålla sitt åtagande som producent av Entreprenadindex till och med år 2025. Tillsammans med SCB har vi inlett ett arbete om hur Entreprenadindex ska produceras i framtiden och hur en övergång till ny producent ska ske så sömlöst som möjligt för er användare. Vi kommer hålla er fortsatt informerade i frågan.