Hoppa till innehåll

EU:s energieffektiviseringsdirektiv inte tillräckligt kraftfullt

Energieffektivisering

10 mars 2023

Idag har EU har enats om ett energieffektiviseringsdirektiv (EED).

- Energi- och klimatomställningen är vår tids stora fråga att hantera. Vi hade hoppats att EU skulle spänna bågen hårdare än man gör. Energieffektiviserande åtgärder är i de allra flesta fall att betrakta som investeringar och inte kostnader, vilket talar för att den fulla potentialen rimligen borde förverkligas, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Energieffektivisering är en central lösning för att hantera EU:s energi- och klimatkriser. Konsumenter och företag sänker sina energikostnader, Europas energioberoende ökar och utsläppen av växthusgaser minskar.

Enligt det nya energieffektiviseringsdirektivet, som fastställdes idag, ska energianvändningen inom unionen minska med 11,7 procent till 2030.

- 11,7 procent minskning till 2030 är en alldeles för låg ambition. Vi tycker att man skulle ha gått på EU-parlamentets förslag på 14,5 procent som maximerar fördelarna för både EU-medborgare och företag. Den kostnadseffektiva besparingspotentialen i EU uppgår till minst 19 procent, säger Helen Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert.

Installatörsföretagen välkomnar besluten om att beakta energieffektivitet vid offentlig upphandling och att offentliga aktörer måste renovera tre procent av sina byggnader varje år.

- En viktig framgångsfaktor är att offentlig sektor är en föregångare. Minskad energianvändning och energirenoverade offentliga byggnader bidrar till att minska kostnaderna för samhället. Uppdaterade byggnader med god inomhusmiljö ökar medborgarnas välbefinnande och byggnadernas värde, säger Helen Magnusson.