Hoppa till innehåll

Uppdaterad vägledning vid nybyggnation och renovering av servisledningar

19 december 2022

Vattenläckor, stopp i avloppet och översvämningar kan uppstå om vatten och avloppsledningarna inte anläggs på rätt sätt. Nu finns två uppdaterade broschyrer – Nybyggnad och Underhåll - som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur vatten- och avloppsanläggningar anläggs korrekt vid nybyggnation respektive renovering. Broschyrerna är framtagna av Installatörsföretagen i samarbete med Svensk Försäkring, Svenskt Vatten och Säker Vatten.

Felaktigt installerade vatten- och avloppsanläggningar kan få stora konsekvenser om de inte anläggs korrekt. Därför har de stora branschaktörerna gemensamt gått samman för att ta fram enkla och pedagogiska broschyrer som dels beskriver vad man ska tänka på i samband med nybyggnation – från projektering till installation och vid renoveringar, dels hur en befintlig anläggning underhålls och renoveras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

— I de här broschyrerna har vi belyst installationerna från början till slut för att göra det så enkelt som möjligt för alla involverade entreprenörer att göra rätt i sina olika delar, säger Hans Söderström, teknikexpert vvs, Installatörsföretagen.

Framtida klimatförändringar med mer extremväder gör också att detta är mer aktuellt än någonsin. Fastighetsägare behöver skydda sina fastigheter när skyfallen blir kraftigare och kommer oftare. Då är det av stor vikt att arbeta förebyggande och göra rätt från början.

Ladda ner broschyrerna här:

Bygga nytt eller bygga om – allt du behöver veta om vatten och avlopp

Ta hand om ditt ledningsnät – allt du behöver veta om vatten och avlopp