Hoppa till innehåll

Entreprenadindex vid prisreglering

Lönsamhet & företagande

10 juni 2022

Med ständigt ökande materialpriser kan det vara svårt att få täckning för sina kostnadsökningar. På den här sidan berättar vi mer om hur du genom att aktivt arbeta med entreprenadindex kan få bättre täckning för ökade kostnader i specifika projekt.

Det vanligaste idag när det i kontrakt anges vilket index som ska användas för reglering av pris anges de så kallade huvudgrupperna. En huvudgrupp är en viktning av de olika delarna i ett arbete inom ett visst branschområde, som exempelvis löner och material. Exempel på huvudgrupper är 131 Värme- och sanitetsanläggningar, 141 Ventilationsanläggningar samt 151 Lågspänningsanläggningar.

Kostnaderna för material har under en tid generellt ökat mycket och för visst material har kostnaderna ökat väldigt mycket. Under samma period har lönerna, enligt kollektivavtalen, inte förändrats alls eller i mindre omfattning än vad vi är vana vid. Eftersom huvudgrupper är viktningar där materialet endast står för en del, medan resten består av index för andra kostnader, tex löner och transporter, är risken stor att dessa index inte speglar de kostnadsökningar du har i ditt specifika kontrakt. Det gäller särskilt om andelen av ett visst material i ditt projekt inte stämmer med viktningen i indexhuvudgruppen. Tex: I huvudgrupp 131 Värme- och sanitetsanläggningar utgör kulvertrör 1%. Har du en större andel kulvertrör än 1% i ditt projekt och det sker stora prisförändringar på kulvertrör riskerar huvudgruppen att inte följa kostnadsförändringen i ditt projekt korrekt.

Det finns dock möjlighet att reglera index så att prisregleringen följer kostnadsförändringarna i det specifika projektet närmare. Ett alternativ till att använda huvudgrupperna för reglering av hela kontraktssumman är att bryta ut de olika specifika index som finns underordnade huvudgrupperna. Ett annat alternativ är att bryta ut vissa materialindex, till exempel 1105 Kulvertrör och 1301 Kablar, och i övrigt reglera enligt huvudgrupper. På det sättet går det att skapa en indexreglering som följer kostnadsförändringar i ett specifikt kontrakt närmare – både i uppgång och i nedgång. Så om du vill använda index tänk noga till på vilka alternativ som finns och vilka konsekvenser de får i olika scenarier. För gärna en dialog med din beställare och var noga med att få skriftligt på vad ni kommit överens om.

Vad gäller index för elmaterial kan det vara så att index för material har förändrats i mindre omfattning än dina kostnadsökningar för motsvarande material. Detta är resultatet av att det för elmaterial har använts en äldre beräkningsmodell med glesare rapportering av data. Sedan 1 januari i år är det en ny och mer direkt modell och rapportering, så för varje månad sedan dess blir träffsäkerheten bättre och bättre.