Hoppa till innehåll

Nya krav på butiksägare från den 23, samt den 1 december

Corona

21 december 2021

Alla typer av butiker förväntas följa Folkhälsomyndighetens nya krav om åtgärder för att minska trängsel från den 23 december 2021. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kommer utgå ifrån Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning.

Nu skärps reglerna i handeln igen då smittspridningen ökar. Regeringen och Folkhälsomyndigheten inför ytterligare restriktioner för handeln. Från den 23 december återinförs regeln om att varje kund ska ha tio kvadratmeter, och att butiksägare ska informera om maxantalet kunder som får vistas i butiken. Nu krävs återigen ansvar för att inte tillåta trängsel och återgång till att styra kundantalet i era lokaler.

Hur beräknar du maxantalet i din butik?

Varje kund och besökare ska ha tillgång till tio kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus, den ytan där kunder och besökare kan röra sig. Personalutrymmen och lagerutrymmen ingår inte i den tillgängliga ytan, inte heller yta med fasta inventarier.

Fem huvudåtgärder

Förutom detta har Folkhälsomyndigheten tidigare pekat på fem huvudåtgärder som gäller handel, både i inomhus- som utomhusmiljöer sedan den 1 december. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.

De nya kraven finns i HSLF-FS 2021:87; ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19” och gäller även för dig som har en el- eller vvs-butik.

Allmänna råd

De allmänna råden till handeln är:

  • Anvisa kunder, och andra besökare, till en särskilt angiven in- eller utgång. Med pilar eller skyltning och om möjligt separata dörrar. Det förväntas inte att ni bygger om.
  • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer. Det kan handla om att ha nummersystem, utomhus-kö, faktura eller swish-betalning alternativt via digital utcheckning.
  • Anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra. Det kan till exempel visas genom markeringar på golvet eller marken.
  • Anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig. Det kan till exempel visas med skyltar eller riktningspilar i butiken.
  • Informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel. Det kan både görs med skyltar vid butiken eller på er hemsida eller i sociala media.

Tillsynen

Det är inte ert ansvar att kontrollera att besökarna följer avståndsmarkeringar och riktningspilar men butiken förväntas informera så att kunder och besökare kan ”göra rätt”. Ni ska alltså göra tydligt vad kunder och besökare själva ska göra för att minska smittspridning.

Länsstyrelsen i Dalarna har huvudansvar för tillsynen som styrs baserat på handelsplatsens geografiska läge. Länsstyrelserna kommer utgå ifrån Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning.