Hoppa till innehåll

Ny branschanvisning för elsäkerhet vid arbete

Arbetsmiljö

29 oktober 2021

En ny branschanvisning har lanserats för att skapa trygga arbetsmiljöer ur ett elsäkerhetsperspektiv – EvA, Elsäkerhet vid arbete. Det är ett kraftfullt redskap för att nå målet om att ingen ska skadas av strömgenomgång och ljusbåge på sin arbetsplats.

- I och med EvA får vi en ny branschanvisning att luta oss mot. Vi ser till att elsäkerhet vid arbete kan bedrivas på ett sådant sätt att vi kommer närmare målet om att ingen ska skadas av strömgenomgång och ljusbåge på sin arbetsplats. Det gäller inte bara elektriker, utan alla yrkesverksamma personer som på något sätt kan utsättas för en risk att skadas av el på sin arbetsplats, säger Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Användarvänlig anvisning

På måndag, den 1 november, upphör Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 att gälla och elsäkerhet vid arbete blir istället en ren arbetsmiljöfråga utan särskilda regleringar för elsäkerhet, med Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet. Standarden SS-EN 50110-1, skötsel av elektriska anläggningar, finns fortsatt kvar och det är även den som EvA är baserad på. Med den helt nya branschanvisningen EvA får elteknikbranschen en ny, tydlig och mer användarvänlig anvisning att luta sig mot.

- För oss som företrädare för elteknikbranschen är det självklart att kliva in och ge vägledning när vi nu tappar den kompass inom arbetsmiljöarbetet som företag och montörer länge navigerat efter. Med den helt nya branschanvisningen EvA ger vi elinstallationsbranschen en ny och lättillgänglig anvisning att luta sig mot när myndighetens föreskrift slutar gälla, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Regelförändringen omfattar elektriker, elinstallatörer, vvs-montörer, driftpersonal, lokalvårdare och många fler som arbetar i verksamheter där de kan utsättas för elektriska riskkällor.

– Det här är ett viktigt initiativ för att öka säkerheten för våra medlemmar. Vi får aldrig tillåta oss att slarva med de här frågorna. Det är bra att vi har fått vara del i arbetet för en bättre säkerhetskultur i elteknikbranschen. Det är tillsammans vi når framgång, säger Urban Pettersson, ordförande på fackförbundet Elektrikerna.

Mer information

Webbinarium 29 oktober

Nedan ser du det webbinarium som Installatörsföretagen höll om EvA - Elsäkerhet i arbete, den 29 oktober. Den första filmen visar information för alla, och den andra filmen visar information enbart för medlemsföretag.

Glöm inte att logga in för att se båda filmerna.

Logga in

Spela video

EvA: webbinarium för alla