Hoppa till innehåll

Elsäkerhetsexperten om den kommande regelförändringen

Branschfrågor, Visa alla

12 oktober 2021

Den 1 november 2021 drar Elsäkerhetsverket in föreskriften och de allmänna råden kring elsäkerhet vid arbete. Föreskriften kommer inte att ersättas av nya regler, utan istället är det gällande arbetsmiljöregelverk som ska tillämpas. Med anledning av den här förändringen reder elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson ut begreppen.

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. En av de frågor som hon arbetar intensivt med just nu handlar om den föreskriftsförändring som sker kring elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Vi har därför ställt tre frågor på ämnet till Cecilia.

Vi får en ny spelplan att spela på den 1 november, vad händer då?

- Det stämmer. Den första november drar Elsäkerhetsverket in sin föreskrift ELSÄK-FS 2006:1. Det här innebär att området som rör elsäkerhet vid arbete inte längre blir dubbelreglerat utan blir en ren arbetsmiljöfråga med Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet. Det här känns helt rätt eftersom arbetsmiljö även omfattar elsäkerhetsrelaterade frågor.

Vilka fördelar ser du med att man nu skiljer på personsäkerhet och anläggningssäkerhet?

- De här områdena har även tidigare varit åtskilda, men nu blir det tydligare för alla parter. Elsäkerhetsarbete är alltså uppdelat i två delar. Anläggningssäkerhet som ska säkerställa att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra. De regleras av Elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Det handlar om att anläggningen ska vara säker för person, husdjur och egendom. Exempelvis att ingen ska få ström i sig eller att huset inte brinner ner på grund av felaktigheter i anläggningen. Här är Elsäkerhetsverket tillsynsmyndighet.

- Sedan är det då personsäkerheten som handlar om arbetstagarens arbetsmiljö och hur skada på grund av strömgenomgång eller ljusbåge ska kunna undvikas. Ingen yrkesverksam person ska skadas under utförandet av ett arbete. Det omfattar elektrikern, montören och elinstallatören, men även andra yrkesverksamma personer som exempelvis snickare, lokalvårdare, driftpersonal, målare, mattläggare med flera som arbetar i verksamheter där de kan utsättas för elektriska riskkällor. Här är Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet.

Hur förbereder sig Installatörsföretagen för att möta medlemmarnas behov?

- I och med att Elsäkerhetsverket drar in ELSÄK-FS 2006:1 så har vi inte längre någon föreskrift som pekar på en viss standard i branschen. Vi kommer naturligtvis att erbjuda hjälp till våra medlemmar så att de får hjälp i att agera rätt framöver.

- Vid ett webbinarium den 29 oktober kommer vi att berätta mer. Vi går då igenom vad den nya spelplanen innebär för branschen och för dig som arbetsgivare, vad som sker nu när de tidigare föreskrifterna dras in samt vilka rättigheter och skyldigheter som det medför. Och inte minst vad vi på Installatörsföretagen erbjuder för att underlätta elsäkerhetsarbetet för elteknikbranschen. Eftersom informationen kan vara intressant för flera än våra medlemmar delar vi vi upp sessionen i två delar. Den första delen är öppen för alla och den andra delen är exklusiv för Installatörsföretagens medlemsföretag. Vi kommer att informera mer om detta separat, men se till att boka in den 29 oktober redan nu.

Mer information

Läs mer om upphävandet hos Elsäkerhetsverket

Kalender
Det finns inget relaterat innehåll