Hoppa till innehåll

Vattenskaderapporten 2020 – flest skador i köket

Branschfrågor

21 maj 2021

Köket toppar vattenskadestatistiken, 35 procent av alla vattenskador sker i köket. Vattenskador orsakade av läckage från ledningssystem minskar. Det är några av nyheterna i årets Vattenskaderapport. Rapporten sammanfattar 32 000 vattenskador.

I köket inträffar 35 procent av skadorna. Här är det framför allt diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna. Exempel på ”annat utrymme” är förrådsrum, pannrum eller bostadsrum. Illustration: Vattenskadecentrum

Stort mörkertal

Rapporten bygger på försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador. Den verkliga siffran är betydligt högre, mellan 80 000 – 85 000 vattenskador per år.

Kyl och frys fortsätter att toppa listan över vitvaror som orsakar flest vattenskador i köket. Det är vitvaror som kyl, frys och diskmaskin som orsakar 64 procent av andelen inrapporterade skador.

– Vi ser en ökning av skador i kök, men exakt varför det är så, är svårt att säga; det kan bero på att försäkringsbolagen i större utsträckning ersätter läckage från vitvaror, vilket gör att fler skador inrapporteras. Men det kan också bero på att läckaget syns tydligare tack vare plastunderläggen under vitvarorna, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

Hela 93 respektive 82 procent av andelen vattenskador orsakade av diskmaskiner respektive kyl och frys hade tätskikt i form av exempelvis en plastbalja under vitvaran.

Risken för vattenskador minskar med åldern på maskinerna. De vitvaror i kök som orsakar vattenläckage är ofta yngre än tio år. Andelen som är fem år eller yngre är så stor som 40 procent.

Färre skador av ledningssystem och tätskikt

Även om 54 procent av alla vattenskador orsakas av läckande rör, minskar andelen stadigt. Läckage från tätskikt, som står för 17 procent av andelen vattenskador, är i stort sett oförändrat. En anledning är att branscherna har genomfört flera åtgärder, som nu börjar synas i statistiken.

– De skador som orsakas av ledningssystem idag är framför allt på grund av ledningarnas ålder. I takt med att husen från 1960-talet och tidigare får nya ledningar och nya, bättre tätskikt i våtrum minskar också den här typen av vattenskador stadigt, säger Thomas Helmerson.

Vattenskaderapporten i siffror

Här sker vattenskadorna:

  • 35 % kök
  • 26 % bad/dusch
  • 7 % tvättstuga
  • 5 % WC
  • 27 annat

Orsaker till vattenskador, totalt sett:

  • 54 % ledningssystem
  • 29 % utrustning
  • 17 % tätskikt

Mer information

Den första Vattenskaderapporten publicerades 1977 och sedan 2008 ges rapporten ut varje år av Vattenskadecentrum.

Här hittar du Vattenskaderapport 2020 och samtliga utgivna rapporter.

I Vattenskadecentrum ingår försäkringsbolagen Dina Försäkringar, Folksam, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa samt branschorganisationerna Byggkeramikrådet, Golvbranschens Våtrumskontroll, Installatörsföretagen, Måleribranschens Våtrumskontroll och Säker Vatten.