Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöverket ändrar ackreditering

Arbetsmiljö

14 januari 2021

Provtryckning med gas innebär särskilda risker och ställer extra krav på den som utför arbetet. Tidigare har det krävts att den som provtrycker med gas är ackrediterad enligt en viss standard. Detta gäller inte längre utan ackrediteringen ska i stället göras mot EU-förordningen. Arbetsmiljöverket har därför gjort en ändringsföreskrift om detta.

Den som ska provtrycka med gas ska vara ackrediterad enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskriftsamling AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck. Tidigare har kravet varit en ackreditering mot en SS-EN-ISO-standard som nu är upphävd. Arbetsmiljöverket har därför gjort en ändringsföreskrift där ackrediteringen i stället görs mot EU-förordningen EG 765/2008, krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.

Provtryckning med gas innebär särskilda risker och ställer extra krav på den som utför arbetet. Därför krävs det att den som provtrycker med gas är ackrediterade. Tidigare gjordes ackrediteringen mot en SS-EN-ISO standard. Den är nu upphävd och ackrediteringen görs mot gällande EU-förordning för ackreditering och marknadskontroll (EG 765/2008).

Detaljerad information kommer

Arbetsmiljöverket planerar att gå ut med detaljerad information om ändringen till de företag som i dag är ackrediterade. Ändringen påverkar inte skydds- eller kravnivå i föreskriftsamlingen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.