Hoppa till innehåll

Nytt avdrag gör installation av grön teknik billigare

Energi och miljö, Visa alla

23 december 2020

Från årsskiftet 2020/2021 blir det möjligt att få skattereduktion när grön teknik installeras hos privatpersoner. Vid installation av solceller, laddningspunkt till elfordon eller lagring av egenproducerad elenergi kan kunden få avdrag med upp till 50 procent av kostnaden för arbete och material.

- Installatörsföretagen är väldigt glada att politiken har lyssnat när vi påpekat vikten av att utveckla gröna installationsavdrag och att dessa nu blir verklighet, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Skattereduktionen för installation av grön teknik införs i syfte att underlätta klimatomställningen och kommer att fungera på liknande sätt som rot. En skillnad är att det nya avdraget görs mot både arbets- och materialkostnaderna. Kunden kan maximalt få subvention med 50 000 kronor per beskattningsår.

För installationer av solceller kan skattereduktion ges med som mest 15 procent. För lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon gäller 50 procent. Möjligheten till skattereduktion ersätter de statliga stöd som tidigare gått att söka för installationstyperna.

Installatörsföretagen har tagit fram en blankett med en avtalsklausul som du kan använda gentemot din kund när du ska installera grön teknik som omfattas av de nya reglerna. Blanketten hittar du här.

Mer information

Skatteverkets webbplats finns mer information om hur skattereduktionen fungerar och vad som är godkända arbeten.