Hoppa till innehåll

Uppdrag: Ta fram en långsiktig renoveringsstrategi

Branschfrågor

18 oktober 2019

Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska bland annat innehålla en handlingsplan för omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader.

Strategin ska bland annat innehålla en handlingsplan för omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader. I december 2019 ska myndigheterna redovisa sitt uppdrag till Infrastrukturdepartementet. Departementet ska i sin tur rapportera till EU-kommissionen senast i mars 2020. Den 16 oktober presenterade myndigheterna de resultat som de hittills kommit fram till på en hearing.

Här kan du lyssna på webbsändningen av hearingen. På samma sida finns mer detaljerade information om uppdraget och du kan även ladda ned rapporter. IN har tillsammans med Allmännyttan, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Byggherrarna, HSB, Sveriges byggindustrier, Byggmaterialindustrierna och Swedisol ingått i en referensgrupp till projektet.

Uppdraget genomförs under 2019 och innebär en del förändringar jämfört med tidigare strategier för energieffektiviserande renovering.