Hoppa till innehåll

Vad är kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett eller flera fackförbund och en eller flera  arbetsgivarorganisationer eller en enskild arbetsgivare. Kollektivavtalet innehåller regler om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom en viss bransch.

De företag som går med i Installatörsföretagen blir bundna av våra kollektivavtal. 

Kollektivavtalet är en kompromiss mellan arbetsgivarens och arbetstagarnas intressen. Genom att parterna på marknaden kommer överens om villkor för branschen skapas en kvalitetsnivå på företagen och arbetstagarkollektivet. Ett företag som har kollektivavtal bidrar till att minska konkurrensen mellan företagen på marknaden – alla företag deltar på samma villkor. Genom våra kollektivavtal tar företagen även ansvar för branschens behov av kompetens. 

  Kollektivavtal

  • Ett kollektivavtal beskriver förutsättningarna på just din specifika arbetsplats och skapar därmed säkerhet och trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare.  
  • Företag med kollektivavtal ärattraktiva arbetsgivare då de i allmänhet ger bättre försäkringar och pensioner till arbetstagarna.  
  • Genom att företag har kollektivavtal ges arbetstagarna större möjligheter till inflytande på sin arbetsplats genom regler i medbestämmandelagen.  
  • Ett kollektivavtal innefattar fredsplikt. Det innebär att parterna inte får gå ut i strejk när det finns ett kollektivavtal. Om arbetstagarna, trots kollektivavtal, ändå skulle gå ut i strejk, strider de mot fredsplikten och detta kallas en olovlig stridsåtgärd. En olovlig stridsåtgärd kan vara skäl för uppsägning.  

Skillnad mellan kollektivavtal och hängavtal

Ett företag som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, exempelvis Installatörsföretagen, kan teckna ett så kallat hängavtal direkt med den fackliga organisationen. Det innebär att företaget och facket är överens om att följa ett befintligt kollektivavtal.

Företag som bara har ett hängavtal är utlämnade till fackens rådgivning och tolkning av avtalsvillkoren. Du som företagare får inte tillgång till den specialistkunskap som de företagsrådgivare och förhandlare har på den arbetsgivarorganisation som hör till din bransch, i det här fallet Installatörsföretagen. Dessutom är de kollektivavtalade försäkringarna dyrare för företag som bara har hängavtal.

Nackdelen med att sakna kollektivavtal

Man skulle kunna likna ett kollektivavtal med en all-inclusive resa, allt ingår. Sedan kan du, till skillnad från en all-inclusive resa, istället välja att boka din resa själv (i det här fallet välja att stå utan kollektivavtal).  Risken är då att det i det långa loppet kan fattas väsentliga delar i din bokning, saker som du glömt att köpa till eller helt enkelt inte förstått att du kan komma att behöva. Till syvende och sist kan din slutgiltiga resa (som här liknas med att stå utan kollektivavtal) bli dyrare om du väljer att sätta samman hela paketet själv jämfört med en all inclusive resa.

Ibland inser arbetsgivare för sent att man skulle behöva hjälp av en organisation som talar för och hjälper arbetsgivare – exempelvis när man hamnar i en tvist med en arbetstagare.