Hoppa till innehåll

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett eller flera fackförbund och en eller flera  arbetsgivarorganisationer eller en enskild arbetsgivare. Kollektivavtalet innehåller regler om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom en viss bransch.

Allmänt om kollektivavtal

Kollektivavtal träffas mellan två eller flera parter, dels arbetsgivarorganisationer som företräder arbetsgivarna, dels fackförbund som företräder sina medlemmar. Kollektivavtal kan även träffas mellan ett fackförbund och en enskild arbetsgivare och avtalet utgör då ett så kallat hängavtal, se mer nedan. Alla företag omfattas dock inte av kollektivavtal.

De företag som går med i Installatörsföretagen blir genom sitt medlemskap bundna av våra kollektivavtal. 

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt och branschanpassade villkor ger dig som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag i stället för lagar som annars gäller oavsett din verksamhets behov.

Vilka omfattas

I Sverige gäller principen att företag som har tecknat ett kollektivavtal tillämpar villkoren i avtalet på samtliga anställda, det vill säga även anställda som inte är med i ett fack­förbund. Fack­förbunden har dock inte rätt att företräda dessa anställda.

Innehåll i kollektivavtal

Varje kollektivavtal innehåller regler om förhållandet mellan företaget och de anställda som parterna kommer överens om. Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor som, utifrån en enskild branschs behov, kompletterar eller ersätter de arbetsrättsliga lagarna. Det kan till exempel handla om anställningsformer, arbetstid, arbetsmiljö, semester, sjuklön och uppsägningstider. Många kollektivavtal innehåller också regler om lön och det är vid avtalsförhandlingarna som parterna kommer överens om lönehöjningarnas storlek.

I kollektivavtalen ingår även tjänstepension och försäkring – en paketlösning - som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att du blir en attraktiv arbetsgivare.

Under avtalsperioden, det vill säga den tid som ett kollektivavtal gäller, råder så kallad fredsplikt. Det innebär att anställda inte kan gå ut i strejk för att nå bättre villkor. Om så ändå görs kan det vara skäl för uppsägning.  

Skillnad mellan kollektivavtal och hängavtal

Ett företag som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, exempelvis Installatörsföretagen, kan teckna ett så kallat hängavtal direkt med den fackliga organisationen. Det innebär att företaget och facket är överens om att följa ett befintligt kollektivavtal.

Företag som bara har ett hängavtal är utlämnade till fackens rådgivning och tolkning av avtalsvillkoren. Du som företagare får inte tillgång till den specialistkunskap som de företagsrådgivare och förhandlare har på den arbetsgivarorganisation som hör till din bransch, i det här fallet Installatörsföretagen. Du som företagare har inte heller möjlighet att påverka utformningen av kollektivavtalen och på så sätt ta ansvar för branschens utveckling om du bara har ett hängavtal. Dessutom är de kollektivavtalade försäkringarna dyrare för företag som bara har hängavtal. 

Nackdelen med att sakna kollektivavtal

Man skulle kunna likna ett kollektivavtal med en all-inclusive resa, allt ingår. Sedan kan du, till skillnad från en all-inclusive resa, istället välja att boka din resa själv (i det här fallet välja att stå utan kollektivavtal).  Risken är då att det i det långa loppet kan fattas väsentliga delar i din bokning, saker som du glömt att köpa till eller helt enkelt inte förstått att du kan komma att behöva. Till syvende och sist kan din slutgiltiga resa (som här liknas med att stå utan kollektivavtal) bli dyrare om du väljer att sätta samman hela paketet själv jämfört med en all inclusive resa. 

Ibland inser arbetsgivare för sent att man skulle behöva hjälp av en organisation som talar för och hjälper arbetsgivare – exempelvis när man hamnar i en tvist med en arbetstagare.