Hoppa till innehåll

Hur går en avtalsrörelse till?

De flesta kollektivavtal gäller för en begränsad tid. Nuvarande kollektivavtal inom vår bransch löper ut under våren 2023. Både arbetsgivarorganisationen och fackförbunden lägger fram yrkanden, det vill säga krav på förändringar i avtalen, innan det att avtalen löpt ut.

Installatörsföretagens styrelse och avdelningen Arbetsmarknad ansvarar för avtalsförhandlingarna på arbetsgivarsidan. De yrkanden som läggs fram tas fram genom en demokratisk process där alla medlemmar får möjlighet att lämna förslag till förbättring och utveckling av kollektivavtalen.

Förhandlingarna under en avtalsrörelse inleds när Installatörsföretagen och respektive fackförbund presenterar sina respektive krav. Ofta krävs sedan flera förhandlingsomgångar innan en uppgörelse om nytt avtal kan träffas. Något som kan ta flera månader.

IN_Bild-1_webb_600x400.jpg