Hoppa till innehåll

Svag konjunktur, men den gröna omställningen öppnar upp nya möjligheter

Både stigande priser, höga räntor och fallande bostadspriser har lett till en stor osäkerhet inom byggsektorn. Under 2022 bromsade bygginvesteringarna in kraftigt och under 2023 är prognosen att inbromsningen fortsätter. Det innebär att installationsvolymerna påverkas negativt och kommer att sjunka under året. Det är några av de trender som Marknadsläget våren 2023 redogör för.

Marknadsläget våren 2023

Marknadsläget-utmaningar-möjligheter vt23.PNG

Marknadsläget el

Under 2022 minskade elinstallationerna med 6 procent och prognosen för 2023 tyder på en nedgång i samma storleksordning. Hittills är det dock bara elkonsulterna som märker av en viss avmattning. Dessutom öppnar den gröna omställningen och det ökade intresset för energibesparing upp många nya möjligheter för elinstallatörerna.

Marknadsläget värme och sanitet

Vs-installationerna minskade under 2022, en trend som förväntas fortsätta under 2023. Minskade bygginvesteringar påverkar sektorn negativt, men installationerna inom industrirör fortsätter på samma nivå. De stigande energipriserna har ytterligare förstärkt marknaden för energieffektiv uppvärmning.

Marknadsläget ventilation

Ventilationsinstallationerna minskade med 11 procent under 2022 och förväntas fortsätta minska i samma takt 2023. Framför allt går installationerna ner på grund av minskade investeringar i bostäder. Framöver kommer energieffektiva installationer och behovsstyrda styr- och reglersystem efterfrågas allt mer.

Marknadsläget kommunikation och säkerhet

Utvecklingen inom kommunikation och säkerhet är positiv: Både företagens bedömningar och importen av material tyder på att marknaden växer. På kort sikt är det materialbristen som hindrar marknadstillväxten i första hand, men även läget i konjunkturen kan påverka beställarnas investeringsvilja. Den långsiktiga trenden är emellertid mycket positiv.

Ladda ner eller beställ rapporten