Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp. Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

224 träffar

 1. Ackordssedel pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070140
  Dokument

  Används vid överenskommelse om ackordets art och omfattning enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Ackord och prestationslön.

  2019-05: Hänvisning till § 6 Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl samt till mallar för Överenskommelse om rent ackord och Överenskommelse om annat ackord.

 2. ALEM 09 pdf Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202
  Dokument

  Allmänna Leveransbestämmelser avseende Elektrisk Materiel för leverans och användning i Sverige.

 3. Anbud docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051110
  Dokument

  Anbudsmall innehållande delar såsom omfattning av arbetena, ersättning, tider, garantier etc.

 4. Anbudsbilaga Projektplan KMA docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052302
  Dokument

  Används vid anbud för att beskriva omfattningen av kommande projektplan.

  2020-03: Anpassad till projektplan KMA

 5. Anbudsliggare xlsm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052519
 6. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052577

  2018-08-01: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 7. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 8. Anslutningskort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052212-A
 9. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 10. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 11. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2020-10: Kompletterat med företagslärling. Språkliga rättelser.

  2018-04: Tagit bort bilaga lärlingsdata resp aspirantdata.

 12. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2018-06-01: Uppdatering att arbetstagaren är skyldig att följa vid var tid gällande regler. Uppdaterat från EIO till IN. Tjänstemannaavtalet.

 13. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
 14. Anställningsavtal Övriga kollektivavtal docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051641
  Avtalet för teknisk fastighetsdrift och service Butiks/Detaljhandelsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Plåt- & Ventilationsavtalet SEKO-avtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2020-08: Rättelse sidfot, företagets exemplar.

 15. Apparatlista SS 455 12 38 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052206

  2018-01: Rättelse sidfot.

 16. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000623
 17. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000523
 18. Arbetsmiljöinstruktioner pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 021980
  Dokument

  Förslag på arbetsmiljöinstruktioner inom områden med hög skadefrekvens eller där det finns särskilda krav.

  2020-05: Kompletterat med en punkt om Riskmedvetenhet: Möjligheten att avlägsna sig från mycket farliga arbetssituationer (bild 3). Kompletterat med kompetenskrav för olika roller (bild 19).

  2019-12: Instruktion för släpvagnar kompletterad med QR-kod för att enkelt kontrollera om man får dra aktuell fordonskombination.

  2019-11: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem.

 19. Arbetsmiljöplan docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021967
  Dokument

  Mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

  2019-05: Ny mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

 20. Arbetsorder docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051320
 21. Arbetsorder Tidsedel docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051306

  2018-04: Infört berörda verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 22. Arbetspärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052344
 23. Arbetstid vid ackord pdf Medlem

  , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

 24. Avrådande konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052262
  Dokument

  Mall för avrådande enligt konsumenttjänstlagen.

 25. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051626

  2020-10: Förtydliganden när samråd bör ske med Installatörsföretagen. Rättelser språkligt och interna hänvisningar.

 26. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000517
 27. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000519
 28. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Artikelnr: 000518
 29. Avtal avseende elinstallatör för regelefterlevnad docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052527
  Dokument

  Avtal som användas om elinstallatör säljer sina tjänster avseende annat företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

  2020-10: Kompletterat med punkt 5.10 avseende debitering av grundavgift.

  2018-04: Ny mall.

 30. Avvikelseliggare xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052385
 31. Avvikelsenotering docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052384
 32. Avvikelserapport docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052383
 33. Avvikelserapport enligt ABT 06 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052530
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt ABT06, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 34. Avvikelserapport enligt AB 04 docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052386
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt AB04, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 35. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 36. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 37. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 38. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000620
 39. Besked om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000616
 40. Besked om avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000619
 41. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000524
 42. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 43. Besked om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000611
 44. Besked om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 000614
 45. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
 46. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 47. Beställningserkännande docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051070
  Dokument

  Beställningserkännande med gällande villkor. Skickas till kund som bekräftelse av erhållen order.

 48. Beställning av ändrings-och tilläggsarbeten konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052261
  Dokument

  Mall för avtal om ändring och tillägg.

 49. Beställning av ÄTA arbete docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052259
  Dokument

  Mall för avtal om ändring- och tilläggsarbeten.

 50. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052316

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 51. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052308

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 52. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 53. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052543
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2019-09: Uppdaterat med krav på att klassificera avfall med avfallskoder. Uppdaterade länkar i mallen.

 54. Checklista avslutning av anställning docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052509
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt att tänka på när någon avslutar sin anställning.

  2020-05: Ny rad om kontaktuppgifter, tillägg ID06 och språkliga rättelser.

 55. Checklista för jordfelsbrytarinstallation docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052584
 56. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 57. Checklista Introduktion av nyanställd docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052323
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt när en nyanställd börjar.

  2020-05: Uppdaterat med fördelning av arbetsuppgifter (delegering), kontaktuppgifter, ID06, samt språkliga rättelser.

 58. Checklista miljö Företag docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052312
 59. Checklista miljö Uppdrag docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052313
 60. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 61. Checklista säkerhetsprojekt docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052231
 62. Checklista vid allvarlig olycka docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051968
 63. Checklista vid inlåning/inhyrning/UE docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051671
  Dokument

  Används för att säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt i samband med inhyrning eller anlitande av underentreprenör.

  2020-05: Flertalet förbättringar och kompletteringar, bl.a. gällande riskbedömning, medicinska kontroller, intern info, gemenskap och ändrade arbetsuppgifter.

 64. Checklista vid uthyrning/utlåning docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021982
  Dokument

  Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av personal.

  2020-05: Ny mall. Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning/utlåning av personal.

 65. Dagbok docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051017
  Dokument

  Mall för dokumentering av omständigheter som är av relevans för utförandet av en entreprenad (till exempel pågående/avslutade arbeten, ändringar-och tilläggsarbeten).

 66. Dokument El innehåll docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052325
 67. Driftprov på Elmotorer docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052391
 68. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052505
 69. Egenkontroll Anläggningsdokumentation docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052307
 70. Egenkontroll Anläggningsdokumentation Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052537
 71. Egenkontroll Försäljning docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052303
  Dokument

  En checklista för att säkerställa kritiska punkter i försäljningsprocessen.

  2019-06: Nytt filnamn, ersätter "Egenkontroll Anbud och order". Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 72. Egenkontroll Försäljning Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052533
  Dokument

  En anvisning som förklarar innebörden av kontrollpunkterna i checklistan Egenkontroll Försäljning, 052303.

  2019-06: Nytt filnamn. Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 73. Egenkontroll Planering och styrning av projekt docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052305
 74. Egenkontroll Planering och styrning av projekt Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052535
 75. Egenkontroll Projektering docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052304
 76. Egenkontroll Projektering Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052534
 77. Egenkontroll Projektgenomförande docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052306
  Dokument

  Mall för egenkontroll vid genomförande el- eller VVS-entreprenad.

  2019-07: Kompletterat med VVS. Möjlighet att välja teknikområde: El eller VVS, samt ingående delar i egenkontrollen. Anvisningar inarbetade i mallen, istället för separat dokument.

 78. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 79. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

 80. Elsäkerhetsledare för arbetslag docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare för arbetslag, men som inte omfattas av Installationsavtalet

 81. Elsäkerhetsledare för egna arbeten docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna elinstallationsarbeten.

 82. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 83. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 84. Funktionskontroll VVS- och styrinstallation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021970
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

 85. Färdigställandekontroll - Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052248
 86. Färdigställandekontroll - CCTV docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052258
 87. Färdigställandekontroll - Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052247
 88. Färdigställandekontroll - Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052256
 89. Färdigställandekontroll - Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052249
 90. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-A
 91. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-C
 92. Förbindningsschema SS 455 12 36 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052202
 93. Förbindningstabell SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052204-A
 94. Förbindningstabell SS 455 12 30 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052204
 95. Förbättringar - Handlingsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052320
 96. Fördelningslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052201-A
 97. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052544
  Dokument

  Sammanställning över farligt avfall i företaget.

  2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614.

 98. Företagspolicy pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021974
  Dokument

  Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder. Innehåller förslag på vad som ska ingå en kvalitetspolicy enligt ISO 9001, miljöpolicy enligt ISO 14001 och arbetsmiljöpolicy enligt ISO 45001. Innehåller även förslag på andra områden som exempelvis etik, alkohol och droger, som är en viktig del i socialt ansvartagande (CSR).

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder.

 99. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051693
 100. Försäkran om utförd elinstallation docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051973
  Dokument

  Kan användas då elsäkerhetsintyg efterfrågas.

 101. Gruppförteckning A4 instruktion jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052575

  2018-01: Ny logotyp.

 102. Gruppförteckning A5L docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052574
 103. Gränsdragningslista Tele-data-säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052234
 104. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000607
 105. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 106. Injustering och kontroll av cirkulationsflöden docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021971
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

 107. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
  Dokument

  Underrättelse till Elektrikerförbundet då inhyrning eller anlitande av underentreprenör som ska utföra arbete inom Installationsavtalets område.

  2020-03: IN ersätter EIO i den förklarande texten i mallen.

 108. Intern riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052518
 109. Intressentanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052526
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets intressenter och vilka av dessa som är relevanta. Hitta förbättringsmöjligheter.

  2020-05: Lagt till: Övergripande - Samtliga intressenter, Inhyrd arbetskraft, Kunder som vi hyr ut arbetskraft till. Kompletterat kommunikation med Arbetsmiljökommitté för förtroendevalda och skyddsombud, facket regionalt vid inhyrning/uthyrning, samt rapportering IN Q Certifiering allvarlig olycka/tillbud eller lagöverträdelse.

  2020-03: Rättat stavning.

  2020-02: Uppdaterat med IN Q och INSU.

 110. IN Ledningssystem mappstruktur zip Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021979
  Dokument

  En färdig mappstruktur för att spara dokument som ingår i ledningssystemet. Ladda ner zip-filen och extrahera (packa upp) den på lämplig plats där ni sparar dokument. För att länkning ska vara möjlig från IN Ledningssystem krävs att dokumentstrukturen sparas i en molntjänst eller SharePoint.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. En färdig mappstruktur för att spara dokument som ingår i ledningssystemet.

 111. Isolationsmätning Starkström docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052389
 112. Isolationsmätning Tele docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052390
 113. ISA checklista för spänningsskyddat arbetssätt docx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 059006-B2
 114. ISA-blankett för antagande av ESA-installation ISA på företaget 059006 B4 docx Bas

  , Utgåva: Utgåva 1 , Artikelnr: 059006-B4
 115. Kabellista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052210-A
 116. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 606a
 117. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 118. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 119. Kanalisationslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052211-A
 120. Kemikalieförteckning xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052521
 121. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 122. Kontrolljournal docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052241
 123. Kontrollprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052573
  Dokument

  Allmän mall att dokumentera kontroll och provning. Anpassas helt efter egna behov.

  2019-09: Fixat så funktionen så att det går att infoga rader i resultattabellen, samt mindre rättelser.

 124. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 125. Kontroll av Kyl- och VP-installation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021972
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

 126. Kontroll av mindre arbeten El docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt elanläggning.

  2019-05: Ny kontrollpunkt för specifika beställarkrav och uppdatering gruppförteckning. Ifyllnadsruta för uppmätt isolationsresistans. Justerad ordning av vissa kontrollpunkter.

 127. Kontroll av mindre arbeten VVS docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

  2019-05: Ny mall. Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

 128. Kontroll av mätutrustning xlsx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052523
 129. Kontroll av skyddsjordning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052388
 130. Kontroll efter färdigställande TN-C docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051963
 131. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051964
 132. Kontroll Laddningsstation för elfordon docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021969
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

 133. Kontroll Solceller docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 021968
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

 134. Kontroll under montage docm Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051962
  Dokument

  Används för fortlöpande kontroll vid elinstallationsarbete.

  2019-12: Tagit bort dubblerad kotrollpunkt om "Avskalning av ledarisolering…" under Kopplingsutrustning.

 135. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052242
 136. Kontroll- och provningsprotokoll - Tele-Data-Säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052239
 137. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550
 138. Leverantörsregister xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052520
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets leverantörer och gör en bedömning av dem. Förslag på bedömningskriterier för olika typer leverantörer.

 139. Medarbetarenkät – Företagskultur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052501

  2018-01: Komplettering med ny fråga 8, Företagskultur.

 140. Medarbetarenkät – System och struktur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052502
 141. Medarbetarguide docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052525
  Dokument

  Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till med utgångspunkt från tillämpliga kollektivavtal.

  Läs vägledningen till de olika avsnitten när du anpassar medarbetarguiden till din egen verksamhet.

  2020-05: I avsnitt 3.2 rättelse; ändrat elsäkerhet till säkerhet. Ändrat styckenumrering för Etikpolicy (nu 3.2.4) och Kundpolicy (nu 3.2.6) och infört hänvisning till Alkohol- och drogpolicy (under 3.2.5) och Bilpolicy (under 3.2.7). I avsnitt 7.2 kompletterat med ett tredje stycke om möjligheten att avlägsna sig från mycket farliga arbetssituationer.

  2019-09: I avsnitt 3.2 uppdaterat innehåll i policy för arbetsmiljö och kvalitet. I avsnitt 7.11 språkliga rättningar och korrigerat hänvisning till 11.4. I avsnitt 11.1 ny punkt 6 om kravet på att ta fram plan för återgång i arbetet vid sjukfrånvaro längre än 60 dagar. Läs även uppdaterad info i vägledningen till avsnitt 11. I avsnitt 18 ändrat till medlemskap i Installatörsföretagen.

 142. Medarbetarträff docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052528
  Dokument

  Dagordning för medarbetarträffar (arbetsplatsträffar APT, personalinformation).

  2020-05: Punkt 4 kompletterat med risker. Punkt 15 kompletterat med information från revisioner och förbättringsdagar.

 143. Miljöanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052318
  Dokument

  Gör en miljlöanlys för att hitta företagets viktiga miljöfrågor (betydande miljöaspekter).

 144. Monteringsritning SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052200-A
 145. Monteringsritning SS 455 12 33 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052200
 146. Mål- och strategitimma docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052517
 147. Mätning av jordtagsresistans docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052387
 148. Nödläge docx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021975
  Dokument

  Rutin för att hantera nödlägen som personolycksfall, brand, utsläpp, spill, rån och hot.

  2019-11: Kompletterat med hantering av använt absorbtionsmedel.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Rutin för att hantera nödlägen som personolycksfall, brand, utsläpp, spill, rån och hot.

 149. Organisationsplan docx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021976
  Dokument

  Beskrivning av företagets organisation.

  2020-05: Kompletterat med Skyddskommitté.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Beskrivning av företagets organisation.

 150. Panelkort 2x24-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052208
 151. Panelkort 2x32-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052209
 152. Panelkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052208-A
 153. Plintkort 100-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052207
 154. Plintkort 10-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052203
 155. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052203-A
 156. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052207-A
 157. Presentation av ledningssystemet pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021977
  Dokument

  Presentera ledningssystemet på ett överskådligt sätt.

  2020-05: Kompletterat med samverkan på bild 25 (Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete). Ändrat rubriken "Säkerställa kompetens" till "Kompetens" på bild 18 (Miljö - Utföra) och bild 28 (Arbetsmiljö - Utföra). Hänvisning till arbetsmiljöinstruktioner gällande kompetens (bild 28).

  2009-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Presentera ledningssystemet på ett överskådligt sätt.

 158. Projektmätning docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052508
 159. Projektplan KMA allmän docm Plus

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052301
  Dokument

  Allmän mall som kan användas då det finns behov av en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan.

  2020-05: Under "Organisation/resurser" kompletterat med hänvisning till ackordssedel 070140 för VVS. Under "Förbättringar" kompletterat med inhyrd personal vid avslutningsmöte. Bilaga 6 om överenskommelse om ersättningar ingår nu bara för el, eftersom den relaterar till Installationsavtalet.

  2019-11: Ansvaret att introducera ny personal i projektet har överförts till projektledare (tidigare ledande montör).

  2019-06: Namnbyte från "Kvalitets- och miljöplan". Möjligt att välja teknikområde och omfattning arbetsmiljö. Infört signaturer vid personallista.

 160. Projektplan KMA enkel docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052529
  Dokument

  En enklare mall som kan användas då det finns behov av en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan i mindre projekt.

  2020-05: Under "Förbättringar", kompletterat med inhyrd personal vid avslutningsmöte.

  2019-06: Namnbyte från "KMA-plan". Möjligt att välja teknikområde och omfattning arbetsmiljö. Kompletterat med projektering. Infört signaturer vid personallista.

 161. Projektpärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052333
 162. Protokoll - förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000608
 163. Protokoll – Förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000508
 164. Register över utrustning xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052522
 165. Reklamationsblankett för ALEM 09 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051203
  Dokument

  När ett fel uppstår i en vara bör denna reklamationsblankett användas för att reklamera felet i varan till säljaren.

 166. Riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052319
 167. Riskanalys - Inför projektering av säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052233
 168. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 169. Ritnings- och dokumentförteckning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052205
 170. Rollbeskrivning docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052506
  Dokument

  Mallen hjälper dig att ta fram anpassade rollbeskrivningar för din verksamhet. Du kan välja mellan flertalet olika arbetsuppgifter inom flera områden. Se exempel i anvisning till rollbeskrivning.

  2020-05: Ny flik "Bekräftelse" om man vill att mottagaren ska signera. Under "Leda projekt" lagt in "Avvikelse och ÄTA-hantering" som saknades i föregående utgåva.

  2019-07: Specifika arbetsuppgifter inom elområdet har separerats för att göra mallen tillämpbar inom VVS och Tele-data-säkerhet. Flera språkliga justeringar har gjorts för ökad tydlighet.

 171. Rollbeskrivning Anvisning pdf Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021984
  Dokument

  Innehåller exempel på flertalet rollbeskrivningar.

  2020-10: Nytt dokument.

 172. ROT-klausul docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052263

  2018-06-01: ROT-klausul vid arbeten åt konsument. Ändrad ledtext till org.nr. för företag. Autoifyllnad av namn org.nr.

 173. Rutinbeskrivning docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052317
 174. Rutiner vid sjukdom docx Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051690
 175. Sammanställning av ohälsa, olyckor och tillbud docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052315
 176. Sammanställning medarbetarenkäter xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052500

  2018-01: Komplettering med ny fråga 8.

 177. Sammanställning projektmätningar xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052507
 178. Samtalsblankett docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052252
 179. Service- och underhållsavtal docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051026
  Dokument

  Avtalsmall innehållande textdelar avseende anläggningstyper, omfattning, reservdelar och ersättning.

 180. Snabbanalys ISO 9000 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052514
 181. Specifikation yttre krav säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052232
 182. Strategisk kompetensanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052515
  Dokument

  Används för att analysera kompetensnivån ur översiktligt strategisk perspektiv.

  2019-07: Kompletterat med kompetenser inom VVS. Mer övergripande indelning inom el.

 183. Strömförsörjningsberäkning Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052235
 184. Strömförsörjningsberäkning Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052236
 185. Stycklista klass A SS 455 12 01  docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-A
 186. Stycklista klass B SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-B
 187. Ställförteckning SS 455 12 32 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052201
 188. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 189. Tjänstgöringsbetyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051575
 190. Tjänstgöringsintyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051576
 191. Transportdokument docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052545

  2018-01: Uppdaterad länk till SKL med kommunkoder.

 192. Tryck- och täthetskontroll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021973
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

 193. Underrättelse och kallelse till utbildningsansvariga för samråd före anställning av företagslärling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000501
 194. Underrättelse om anställnings upphörande på grund av ålderspension pdf Medlem

  , Artikelnr: 000525
 195. Underrättelse om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 615a
 196. Underrättelse om permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 511b
 197. Underrättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000502
 198. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612a
 199. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 511a
 200. Underrättelse till den anställde vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000514
 201. Underrättelse till facket om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000512
 202. Underättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000602
 203. Upphörande av tidsbegränsad anställning docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051685
 204. Uppsägning på grund av arbetsbrist docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051625

  2020-10: Tillägg om förlängd företrädesrätt om företaget har avdelningar. Språkliga rättelser.

 205. Uppsägning på grund av personliga förhållanden docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051655

  2020-10: Språkliga rättelser.

 206. Upptäckta fel och brister i anläggningar docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051995
 207. Utbildningsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052513
 208. Utbildning och avlämningsprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052237
 209. Utförandespecifikation Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052243

  2018-01: Uppdaterad i enlighet med SBF 110:8. Rättelse formatering.

 210. Utförandespecifikation CCTV docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052247
Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp