Hoppa till innehåll

Montör – installera ett samhälle som fungerar

Utbildning och karriär

I vårt moderna samhälle tar vi för givet att det finns vatten i kranen och en toalett som fungerar. Vi förväntar oss också att det är skönt att vara inomhus och att vi kan förvara vår mat i kylar och frysar. Mycket av det vi tycker är självklart installeras av de som jobbar inom VVS – en förkortning för värme, ventilation och sanitet.

Tekniken inom VVS utvecklas och växer hela tiden i takt med det moderna samhället. Det behövs därför många fler som jobbar i branschen.

 • Montör – ett tekniskt, rörligt och fysiskt arbete

  Vill du jobba med teknik samtidigt som jobbet är fysiskt och rörligt? Då passar du att jobba som montör eller tekniker inom VVS. Det är ett jobb som oftast ger fast anställning och bra arbetstider.

  Som montör kommer du vara med och bidra till varma bostäder, rent vatten från kranen och väl ventilerade rum. Du kommer montera rör, värmepumpar, värmepannor, varmvattenberedare, element och allt det som ingår i ett badrum. Arbetet utförs både i bostäder och allmänna byggnader som till exempel sjukhus, kontor och affärslokaler.

  Jobbet är ett hantverk som hela tiden utvecklas med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska nya teknik som kommer ut på marknaden behöver du kunna läsa ritningar, behärska alla olika material som förekommer i arbetet och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna.

 • Olika typer av arbetsmoment

  Som montör kan du jobba med olika typer av arbetsuppgifter och vidareutbilda dig till tekniker.

  • Du kan installera de tekniska systemen i nya byggnader. På en byggarbetsplats är du med och bygger ett hus från grunden och där får du samarbeta med flera andra yrkesroller som snickare, målare och elektriker.
  • När ett tekniskt systemen är installerat behöver det injusteras och regleras för att fungera optimalt. För att kunna jobba med styr och regler som det också kallas, krävs det att du läser vidare och tar fler certifikat.
  • Tekniska system slutar ibland att fungera. Om du giller att söka och åtgärda fel i tekniska system kan du jobba med service och underhåll. När du jobbar med service och underhåll är du oftast ensam på arbetsplatsen och har en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att utföra jobbet.

Utbildning

För att jobba som montör eller tekniker inom VVS krävs det utbildning och ofta även certifikat. Montör utbildar du dig till på gymnasiet, Komvux eller arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. När du är klar med den grundutbildningen kan du söka jobb som montör, till exempel VVS-montör. Om du vill kan du vidareutbilda dig till tekniker.

Spela video

Arbeta som VVS-montör (svenska)

Har du jobbat med liknande tidigare?

Om du har jobbat eller studerat i ett annat land kan du validera din kunskap så att du kan använda den i Sverige. Vid en validering får du ett intyg som visar dina kunskaper och din kompetens samt om du måste komplettera din kunskap med något för att uppfylla kraven i Sverige.

Läs mer om validering på VVS-branschens yrkesnämnds webbplats

Ett yrke med tusen möjligheter att utvecklas i sitt jobb

Vill du efter att ha jobbat som montör eller tekniker en tid utveckla dig så finns det många möjligheter. Du kan till exempel jobba med att räkna på jobb, leda andra eller rita och utveckla lösningar för VVS i olika byggnader. Eller kanske vill du lära andra jobba inom VVS.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Många inriktningar att jobba med

Det finns flera olika inriktningar som montör eller tekniker. Vilken inriktning är du mest intresserad av?

 • Kyla och värmepump

  När du jobbar med kyla och värmepumpar är du med och skapar ett behagligt inomhusklimat, ser till att matbutiker kan hålla livsmedel fräscha men även att hockeylagen kan spela på is långt in på sommaren.

  Arbetet är fritt och varierande och du jobbar ofta ute på fältet som problemlösare och är företagets representant mot kund. Du jobbar oftast självständig och tycker om att ge bra service till dina kunder. Beroende på vilket uppdrag du har förekommer naturligtvis också att du jobbar ihop med dina kollegor eller om du jobbar på en byggarbetsplats får du samarbeta med flera andra yrkesroller som snickare och elektriker.

  Att jobba med kyla och värmepumpar är ett hantverk som utvecklas med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste du kunna läsa ritningar, behärska alla olika material som förekommer och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna.

  Läs mer om att jobba med kyla och värmepumpar på Svenska kyl- och värmepumpsföreningen

 • Industrirör

  Som industrirörmontör jobbar du på större industrier med rörsystem som transporterar vätskor och gaser till det som tillverkas. Det kan till exempel vara pappersbruk, kemiska industrier eller läkemedelsindustrier. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen eller olika typer av gaser och syror. Sådana rör får aldrig läcka så det är viktigt att installationen av rören är väl utförd.

  Som industrirörmontör måste du vara ansvarsfull och noggrann. Du är en specialist på montering av stora rör och svetsning. Du kan grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av system i industrirörsanläggningar, ritningsläsning och VVS-teknik.

  Läs mer om att jobba med industrirör på VVS-branschens yrkesnämnds webbplats

  Träffa Maria som jobbar som industrirörmontör:

  Spela video

  Industrirörmontör

 • Sprinkler

  Att jobba med sprinkler innebär att du monterar sprinklerrör och system i olika typer av byggnader och verksamheter. Det kan vara allt från sprinkler i industrier, logistikcentraler, affärslokaler till sjukhus och andra offentliga lokaler. Även i bostäder finns det sprinkler som då kallas boendesprinkler.

  Spinkler är oftast vattensprinkler men det kan också vara system där det är inblandningar av skum. Sprinklerns uppgift är att automatiskt släcka eller kontrollera en brand så att den inte sprider sig utanför rummet där det brinner.

  Installation av sprinkler görs i både nyproducerade byggnader och i befintliga. I jobbet ingår också att göra service och underhållsarbeten på tidigare installerade system.

  Om du vill jobba med sprinkler bör du vara beredd på att resa i tjänsten. Detta eftersom arbetsplatserna finns i hela Sverige.

  Läs mer på VVS-branschens yrkesnämnds webbplats

  Träffa Rasmus som jobbar med sprinkler:

  Spela video

  Sprinklermontör

 • Ventilation

  När du jobbar med ventilation installerar du tekniska system som ser till att det går att andas frisk luft inomhus. Du har varierande arbetsuppgifter med ansvar för allt från att ventilationen är snyggt installerad till att de har ett bra brandskydd.

  Du montera kanaler, fläktar och aggregat som kan vara både fabrikstillverkat och egentillverkat i verkstaden. Du kan också jobba med injusteringar, underhåll och kontroller av ventilationssystem.

  Moderna ventilationssystem är högteknologiska. Ventilation är ett område där utvecklingen går mycket fort framåt och möjligheterna för att bli expert eller bredda sig är stora.

  Eftersom ventilationsmontörer installerar ventilationssystem i hela byggnader bidrar du till ett hälsosammare inomhusklimat och mer effektiv användning av energi.

  Läs mer om att jobba med ventilation:

 • Teknisk isolering

  Jobbet med isolering innebär att du bidrar till att rör, behållare och pannor kan spara energi och transportera vätskor utan att tappa värme eller kyla. I ett bostadshus är till exempel rören från en värmepanna till alla lägenheter isolerade. Isolering används även för att stänga ute buller inom bland annat industrin. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras också för att minimera olycksrisken.

  Det finns två fördjupade inriktningar inom isolering: VVS-isolering och isoleringsplåtslageri.

  VVS-isolerare arbetar med att isolera kalla och varma rör samt ventilationskanaler i olika byggnader. Din kompetens behövs både vid nybyggnad och ombyggnad. Arbetet görs ofta på en byggarbetsplats där du jobbar tillsammans med andra yrkesgrupper.

  Isoleringsplåtslagare jobbar ofta på industrier med att isolera rör, pannor och behållare. Som isoleringsplåtslagare ser du till att isoleringen kläs med plåt. Plåten skyddar rör och isolering mot slag samt väder och vind. Det du ska isolera ser ofta olika ut från gång till gång så det är bra om du är kreativ. Oavsett vilken inriktning du väljer måste du ha bra kunskaper i geometri och även kunna genomföra teorierna praktiskt.

  Läs mer utbildningar för att jobba med isolering på IF-skolans webbplats

 • VVS-montör

  Är du intresserad att veta mer om grundyrket VVS-montör kan du läsa om det på VVS-branschens yrkesnämnds webbplats

  Träffa Martin som jobbar som VVS-montör inom värme och sanitet.

  Spela video

  VVS-montör

Läs mer om jobb som: