Hoppa till innehåll

Yrkesroller inom el

Utbildning och karriär

Energieffektivitet har blivit något hela världen strävar efter och den tekniska utvecklingen går rasande fort. Samhället behöver hitta nya sätt att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi ändå kan tända och släcka, sätta på larmet eller höja värmen hemma med hjälp av trådlös teknik och några knapptryck i mobilen.

Efterfrågan på både energisparande lösningar och ny, smart teknik är hög. Som elektriker kommer du kunna försörja dig inom otaliga specialområden och nästan var som helst – samtidigt som du kommer kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Yrken inom el

Nedan ser du ett urval av de yrkesroller som finns i branschen.

 • Elektriker - Installation

  Som installationselektriker arbetar man med att dra ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, affärer, kontor och industrier. Man kan arbeta med allt från nybyggnation till renoveringar. Du kan också få arbeta med modern och energieffektiv teknik, som styrsystem och fastighetsautomation. Du får använda både händer och huvud. Det är ett socialt jobb. Du arbetar ofta tillsammans med andra i olika arbetslag. Säkerheten är viktig, så du måste vara noggrann och tycka att kvalitet är viktigt.

  Som installationselektriker kan du också arbeta som serviceelektriker. Då hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Man gör ofta mindre installationer till exempel av vitvaror eller solpaneler.

  Träffa elektrikern Emmy, se filmen nedan:

  Spela video

  Installationselektriker

 • Elektriker - Tele/data/säkerhet

  Som elektriker inom tele, data och säkerhet jobbar du med medieöverföring, som att installera data- och telenät i kontor, industrier och hemmet.

  Att arbeta med teleteknik kan bland annat innebära att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem. Det kan även handla om att till exempel dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät. Även installation av data- och telenät i kontor och industrier kan ingå i jobbet, liksom att bygga datanät för data-, media- och bildöverföring. I arbetet ingår i vissa fall även att installera anläggningar för flyg- och fartygsnavigation.

  Det finns en stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Därför är det viktigt att man har god baskunskap om hur man gör elinstallationer. Jobbet kan innehålla allt från kabeldragning till viss programmering. En del av arbetet innebär att serva och reparera gjorda installationer som till exempel automatiska larm, TV-antenner eller telenät. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att tala med kunden, undersöka och göra mätningar med olika mätinstrument. När felet är lokaliserat åtgärdas det och utrustningen ställs in för att till sist provas.

  En larminstallatör, eller larmtekniker och säkerhetstekniker, monterar in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan det ibland ingå att utbilda användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

  Träffa larm, säkerhets- och teleteknikern Jonas, se filmen nedan:

  Spela video

  Larmtekniker

 • Elteknikingenjör

  Som elteknikingenjör ser till att skapa kraft, ljus, värme och olika tekniklösningar inom både nybyggnation och i befintliga anläggningar. Du är nyckelpersonen som med ett ingenjörsmässigt tänk som ansvarar för hela processen från förstudie, konstruktion, installation till underhåll.

  Du har bred teknisk kunskap och tar det eltekniska ansvaret i projekt. Det är också du som samordnar de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper.

  Spela video

  Elteknikingenjör

 • Egenföretagare

  Om du brinner för en idé eller ett intresse som du vill utveckla utifrån eget huvud så kan eget företag vara något för dig. Det finns stora möjligheter att driva eget företag inom el. Som egenföretagare säljer du in dina tjänster till kunder, lämnar offerter och utför arbetet.

  Att driva företag kräver stort engagemang och förmåga att klara hög arbetsbelastning. Som egenföretagare får man ofta sköta många sysslor till att börja med.

  Bra länkar för dig som är sugen på att driva eget företag:

 • Elektriker - Industri/Automation

  Som automationselektriker jobbar du med att underhålla, kontrollera och reparera utrustning inom industrin, i offentliga byggnader eller med service i hemmet.

  Du kommer att utföra installationsarbeten av maskiner och automatiska anläggningar. Samtidigt som du lika mycket monterar till exempel apparatskåp och byter strömbrytare. Du arbetar med både hög- och lågspänning och kan också installera datanät.

  Som automationselektriker kan du också arbeta som serviceelektriker. Då hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar.

  Träffa automationselektrikern Shkar, se filmen nedan:

  Spela video

  Industri/automation

 • Elektriker - Elkraft/distribution

  Som elkraft- eller distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Dessa elektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

  För att elektricitet ska kunna komma kunden leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom dessa regionala och lokala nät, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

  Arbetet som elkraftelektriker är fritt och omväxlande samtidigt som det kräver mycket kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Kombinationen av praktiskt arbete tillsammans med stundtals totalfokusering och stort ansvar gör arbetet varierande. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark.

  Träffa distributionselektrikern Ida, se filmen nedan:

  Spela video

  Distributionselektriker

 • Projektledare

  Projektledaren har det övergripande ansvaret för olika projekt och ansvarar för ekonomin, ser till att tidsplaneringen följs, tar fram riskanalyser och planer för kvalitéts- och miljöarbetet. Ofta har du jobbat några år i branschen först för att sen utbilda dig inom projektledning på exempelvis yrkeshögskolan.

  Som projektledare i branschen för tekniska installationer kan du arbeta både på företag som driver totalentreprenader och hos underentreprenörer. Det finns flera olika arbetstitlar inom projektledaryrket, bland annat projektansvarig eller arbetsledare.

  Att arbeta som projektledare innebär ett stort ansvar. Du måste vara drivande i hela processen och gilla att jobba långsiktigt. Du har kontakt med chefen, kunder, medarbetare och leverantörer.