Hoppa till innehåll

Högskola och universitet

Utbildningarna inom högskola och universitet bygger oftast på de studieförberedande gymnasieprogrammen, men det går lika bra att komplettera de yrkesförberedande gymnasieprogrammen med de teoretiska kurser som behövs för att komma in på till exempel en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inom högskolan finns det många utbildningar men vi vill tipsa om att läsa till högskoleingenjör eller civilingenjör med inriktning Byggteknik eller Energi och Miljö.

Högskoleingenjör med inriktning Byggteknik

Högskoleingenjörer är en efterfrågad kompetens i de flesta branscher. Om du vill läsa en kortare ingenjörsutbildning (tre år) med mindre teoretiskt fokus än civilingenjörsutbildningen är högskoleingenjörsutbildningen ett bra alternativ.

En av inriktningarna du kan läsa är byggteknik. Som byggnadsingenjör har du en nyckelroll i byggprocessen och tillsammans med arkitekten utformar ni ritningar, räknar på dimensioner och kostnader, skapar visualiseringar av konstruktioner och kontrollera att allt blir rätt. Du ser till att taket håller, att rören släpper fram vatten och att grunden inte spricker. Du förverkligar det som är ritat genom att ansvara för att uppdraget blir genomfört i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Uppdragen kan röra all bebyggelse – från byggnader till mark, väg, vatten och avlopp.

Högskoleingenjör med inriktning Energi och Miljö

För att lösa energi- och klimatproblemen krävs en övergång till förnybar energi men framförallt till en effektivare energianvändning. Det finns stor potential till effektivisering som både är ekonomiskt lönsam och bra för miljön. Energi- och miljöingenjörsutbildningen är till för dig som vill jobba med dessa frågor. Du läser ofta kurser som berör biobränslen, vindkraft, vattenkraft, solenergi, miljöteknik. Man läser också om hur vi producerar värme, el och bränslen. Hur fungerar ett energisystem som försörjer en stad eller region?

Utbildningen till civilingenjör eller högskoleingenjör öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet.

Mer information om högskole- och universitetsutbildningar

Sök utbildningar på landets alla högskolor och universitet på antagning.se

Läs mer om utbildningarna på studera.nu