Hoppa till innehåll

Lärling inom elteknik

Utbildning och karriär

Det första att tänka på när man tar in en lärling är att vem som helst inte får bli lärling. Det är bara människor med yrkesexamen från gymnasiets El- & energiprogram, en person som gått en komplett elteknisk vuxenutbildning eller en fullföljd YH-utbildning med elkraftteknisk inriktning.

Inga andra får anställas som lärlingar med lärlingslön. Det finns inga krav på undvikande av jäv, och det är inga problem att ta in en släkting eller nära bekant som lärling, så länge personen i fråga uppfyller kraven.

En eventuell lärling måste ha gymnasiebetyg i 2500 poäng, varar minst 2250 poäng ska vara betyget A, B, C, D eller E. I dessa 2250 poäng måste de programgemensamma kurserna - Datorteknik 1a, Energiteknik 1, Elektromekanik och Mekatronik 1 ingå tillsammans med kurserna för B Auktorisation, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5, lägst betyg E samt ett godkänt Gymnasiearbete. Nästan alla utbildningar innehåller också kurserna Praktiskt El-lära samt elkraftsteknik som krävs för att en person ska kunna bli lärling, men de är inte obligatoriska i skolverkets krav på utbildningen. Man ska också ha gjort ett prov i Skötsel av elanläggningar.

Det är företaget som ansvarar för att skicka in betyg och anställningsbevis till elbranschens lokala yrkesnämnd, ELY, inte lärlingen. ELY kommer att granska så vilkoren för lärlingsanställning är uppfyllda och sedan skicka en blankett där du som arbetsgivare ska fylla i vilka arbetsmoment lärlingen utfört under de första 720 timmarna. När den blanketten är inskickad kommer ELY att granska vilka moment som utförts, och vad som behöver kompletteras under de kommande 880 timmarna samt skicka ut en blankett för det. När lärlingstimmarna är gjorda ska lärlingen skicka in digitalt foto tillsammans med denna blankett för att få ut sitt certifikat. Tänk på att det är arbetade timmar som räknas och att exempelvis sjukdom eller semester inte räknas. Den totala lärlingstiden uppgår till 1600 timmar.

Tillsvidareanställning är huvudregeln när du anställer en lärling. Om en lärling inte sköter sin anställning kan du inte själv säga upp denne under lärlingstiden. Under de 720 första timmarna kan du dock ansöka till Elbranschens lokala yrkesnämnd om att lärlingen ska skiljas från sin lärlingsanställning, men det är något du måste ange giltiga skäl för.

Lärlingslönerna är lägre än lönerna för andra elektriker eftersom de lär på jobbet. Det finns två olika trappsteg, med den lägsta lönen för de första 720 timmarna och en högre lön för de följande 880 timmarna. Minimilönerna för dessa är fastställda i kollektivavtalet men du kan ge högre lön om du av olika anledningar vill göra det, dock aldrig lägre.

Ca 44 gymnasieskolor och vuxenutbildare i Sverige tillämpar idag ETG-konceptet på sina el- & energiprogram (se www.etgsverige.se. Eftersom lärlingsutbildningen är integrerad i den treåriga gymnasieskolan får dessa sina certifikat efter avslutad gymnasieutbildning. De får alltså inte anställas som lärlingar och du kan inte ansöka hos ELY om att anställa dem som sådana. De första 720 timmarna finns dock möjligheten att ge dessa en lön som motsvarar de sista 880 timmarna av lärlingsperioden.

För en lärling som är under 25 år och saknar relevant arbetserfarenhet kan du anställa inom ramen för yrkesintroduktionsanställning. En arbetsgivare får då stöd motsvarande arbetsgivaravgiften, cirka 4000 kronor per månad. Dessutom tillkommer ett ekonomiskt stöd för handledning om cirka 2500 kronor per månad. För att kunna anställa någon enligt denna anställningsform måste du skicka in en ansökan till arbetsförmedlingen och få den godkänd innan du skriver anställningsavtal med lärlingen. Tänk också på att fylla i lönen för en förstaårsmontör i fältet ”lön vid heltidsarbete innan avdrag för handlednings-/utbildningsdel” på ansökningsblanketten. Du kan fortfarande följa lärlingstrappans löneläge, men för att du ska få rätt stöd krävs att du fyller i lönen efter avslutad lärlingstid.

Eftersom elever från ETG inte kan anställas som lärlingar gäller särskilda regler för dem. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning. För detta har EIO och SEF tagit fram en branschanpassad mall som arbetsgivare kan använda som utgångspunkt för den individuella handlednings- och utbildningsplan som arbetsgivaren måste upprätta, se eio.se/yrkesintroduktion för att hitta mallen.

Om du har några frågor gällande lärlingar kan du höra av dig till din företagsrådgivare.