Hoppa till innehåll

Behöver du en till i ditt team?

Utbildning och karriär

Nu har du möjligheten att handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker oavsett vad denne har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling.

Genom en välplanerad utbildning som varvar kurser vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter (tidigare EUU) i Katrineholm med yrkespraktik på arbetsplatsen blir företagslärlingen en färdig och ECY-certifierad förstaårsmontör på bara två år.

För att veta mer om nästa utbildningstillfälle, kontakta INSU.

Hitta din nästa medarbetare

 • Alternativ 1 - ni har hittat er kandidat på egen hand

  1. Ansökan om plats för företagslärling gör ni på

  https://www.insu.se/larlingsutbildning/anmalan-foretagslarling/

  2. Din kandidat skickar in en egen ansökan

  Din kandidat behöver själv skicka in de underlag som ECY behöver för att bedöma utbildningsbakgrund och förmågan att kunna genomföra utbildningen.

  I underlaget ska framgå namn, födelseuppgifter (år/mån/dag), kön, telefonnummer, e-postadress samt CV med utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Det ska även finnas med en motivering där din kandidat berättar varför hen vill bli företagslärling. Vidare ska kopplingen till ditt företag framgå.

  Underlaget skickas till kontakt@insu.se

 • Alternativ 2 - ni vill ha hjälp att hitta kandidat

  1. Skicka in en intresseanmälan från företaget

  Om ni är intresserade av att anställa en eller flera företagslärlingar så mailar du en intresseanmälan till kontakt@insu.se där du anger företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter till er kontaktperson.

  Genom intresseanmälan bekräftar ni också att ni är införstådd i att om ni hittar en kandidat som tilldelas plats vid företagslärlingsutbildningen, så kommer denne under två år varva kursveckor vid INSU Installationsbranschens utbildning-och utvecklingscenter (tidigare EUU) i Katrineholm och yrkespraktik med handledare på er arbetsplats.

  2. INSU hittar kandidater som matchas med ditt företag

  INSU genomför olika typer av rekryteringskampanjer och samlar in ansökningar från personer som vill bli företagslärling. Tillsammans med yrkesnämnden ECY gallrar och matchar vi sedan ihop ditt företag med två till tre lämpliga kandidater.

  3. Ansök om utbildningsplats

  När ni hittat den person ni vill anställa som företagslärling gör ni en ansökan om
  utbildningsplats på www.insu.se/larlingsutbildning/anmalan-foretagslarling. Notera att det är begränsat antal platser och principen först till kvarn tillämpas.

  Genom ansökan bekräftar ni att ni är införstådda med att om ni tilldelas en plats för er kandidat så kommer denne under två år varva kursveckor vid INSU Installationsbranschens utbildning-och utvecklingscenter (tidigare EUU) i Katrineholm och yrkespraktik med handledare på er arbetsplats. Ni bekräftar även att ni är införstådda med att lön och förmåner följer ert kollektivavtal.

Antagning, anställning och utbildning

Företaget får besked från yrkesnämnden ECY om ni fått utbildningsplats för er kandidat/-er. Eftersom personen måste vara antagen till utbildningen för att kunna anställas som företagslärling, så måste ni invänta antagningsbeskedet från ECY innan ni skriver ett företagslärlingskontrakt.

Lärlingskontrakt bör innehålla anställningsvillkor och lön samt villkoren för resa och boende under de veckor som företagslärlingen läser kurser vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter (tidigare EUU) i Katrineholm. Den centrala överenskommelsen om företagslärling är tillägg till Installationsavtalet och i övrigt gäller kollektivavtalets bestämmelser. Observera att företagslärlingen får lön och andra förmåner även under kursveckorna vid INSU.

Anställningsformen för Företagslärling regleras i Installationsavtalet som är ett kollektivavtal tecknat mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. Kollektivavtalen garanterar en lägsta lön - både för tiden som företagslärling och när företagslärlingen är färdigutbildad.

För övriga kollektivavtal finns ingen särskild överenskommelse för företagslärling.

Inför starten av företagslärlingsutbildningen

Anställningen bör påbörjas cirka två veckor innan utbildningsstarten vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter (tidigare EUU). Ert företag kommer innan utbildningen startar få information från INSU med kursveckor, verktyg som företagslärlingen behöver och annan nyttig information. Ni får nyttja INSUs avtalade priser för boende under utbildningsveckorna i Katrineholm.

 • Ytterligare information

  Handplocka rätt person för ditt team

  Tanken med företagslärling är att du som arbetsgivare ska kunna handplocka en person som du tror har förutsättningarna för att bli en duktig medarbetare oavsett vad denne har för utbildning eller jobbat med tidigare.

  2 års utbildning leder till certifierad medarbetare

  Företagslärlingens utbildning pågår i 24 månader. Lärlingen varvar yrkespraktik på arbetsplatsen med kurser i Katrineholm hos INSU. Kurserna är desamma som på gymnasiet men i ett intensivare tempo. På arbetsplatsen sker arbetet tillsammans med en handledare och följs upp med hjälp av bedömningsmatriser.

  Varje kurs avslutas hos INSU med ett kursprov som kan vara en kombination av teori och praktik. I slutet av företagslärlingsutbildningen görs ett yrkesprov enligt ETG-modellen. Med ett godkänt yrkesprov kvalificerar företagslärlingen sig till ett ECY-certifikat. Därmed är lärlingstiden slut och företagslärlingen blir en förstaårsmontör.

  Begränsat antal platser

  Det kommer finnas max 16 platser per yrkesingång och antagningsomgång.

  Varannan damernas

  Målsättningen är att minst 50 procent av platserna tillsätts av kvinnor.

  Yrkesnämnden godkänner

  Innan anställningen ska yrkesnämnden ECY göra en bedömning att personen bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Personen ska även tilldelas en av de 48 utbildningsplatserna hos INSU.

  Femårig provverksamhet

  Inom många branscher i samhällsbyggnadssektorn finns det en tradition med företagslärlingar. Under fem år med start 2018 kommer Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet att genomföra en provverksamhet för Installationselektriker, Teletekniker samt Larm- och säkerhetstekniker. Alla medlemsföretag, oavsett kollektivavtal, får delta i provverksamheten med företagslärling.

  INSU Installationsbranschens utbildning-och utvecklingscenter (tidigare EUU)

  INSU står för Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter (tidigare EUU) och är branschens egen utbildningsorganisation. INSU ägs av Installatörsföretagen. Verksamheten bedrivs i Katrineholm och Nyköping. I Nyköping har även dotterbolaget ETG Elbranschens gymnasium har sin utbildningsverksamhet.

_______
Sidan innehåller mer information. För att kunna läsa om Installationsavtalets överenskommelse om företagslärling eller ladda ner en kalkyl för beräkning på investeringen av en företagslärling, krävs inloggning.
Logga in här.

 • Spela video

  Behöver du en till i ditt team?

 • Spela video

  Företagslärlingarnas första vecka

 • Spela video

  Utan hantverkare stannar världen

 • Spela video

  Elektriker som drar ordvitsar

 • Spela video

  Är du klurig och noggrann? Grattis!

 • Spela video

  Är du en fixare? Grattis!

Känner du någon som skulle vara intresserad?

Tipsa gärna personer du tror är intresserade av att bli företagslärling genom att kopiera och skicka länken www.installatorsforetagen.se/ta-chansen.

Företagslärling är ett samarbete mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet.

INSU försäljningsavdelning ansvarar för alla kontakter med både företag och sökande.

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@insu.se
Tfn: 010-188 35 30