Hoppa till innehåll

Jobbar du med utbildning eller yrkesvägledning?

Utbildning och karriär

Just nu behöver Sverige bygga nya bostäder, renovera befintliga och energieffektiviseras. Samtidigt genomgår vi en fantastisk utveckling vad gäller digital och smart teknik. För den som vill, finns det många möjligheter i branschen för tekniska installationer.

Därför behöver vi att du som jobbar med utbildning eller yrkesvägledning berättar mer om branschen, våra medlemsföretag och vad varje enskild individ kan bidra med.

Informationsmaterial

karta-vvs.PNG

Utbildningsmaterial

 • Future City är en tävling för elever i årskurs 6 till 9. Syftet är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad samt att skapa intresse för en hållbar samhällsutveckling. Vill ni veta mer om tävlingen, läs mer på Future citys hemsida.
  I samband med tävlingen har olika lektionerna tagits fram. Dessa hittar du på Future Citys hemsida under lektionsmaterial.
 • Vatten, Värme, Klimat, Miljö & Energi. VVS-Branschens Yrkesnämnd har tagit fram tre lektioner som kan användas i undervisningen om Vatten, Värme och Klimat, Miljö & Energi. Varje lektion innehåller ett filmklipp med ett tillhörande lärar- och elevmaterial. På Gratisiskolan.se kan du som lärare ladda ner filmerna med tillhörande lärarmateriel.
  • Om vatten, kretslopp och ekosystem årskurs 4-6
  • Om klimat, miljö och energi, årskurs 7-9
  • Om klimat, miljö och energi årskurs 4-6
  • Om värme årskurs 4-6

Praoa på ett yrkesprogram på gymnasiet

Prao på yrkesprogrammen El- och energiprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet innebär att eleven deltar i undervisningen på ett av yrkesprogrammen på yrkesgymnasiet. Där är det även möjligt gör studiebesök, jobbskuggning eller praodagar på branschföretag. Grundskolan och gymnasieskolan samverkar i före-, under- och efterarbetet för att ge eleven chans att få en fördjupad bild av framtida valmöjligheter genom information, prova på-aktiviteter och olika uppdrag att lösa. GR Skola Arbetsliv på uppdrag av Installatörsföretagen tagit fram ett material för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv i fastighetsbranschen.

Ladda ner broschyren Prao på ett yrkesprogram på gymnasiet (pdf)

Andra tips

 • Svensk Energis sajt om el. Lär dig mer om var elen kommer ifrån och hur den används. Besök Elsajten
 • Läs mer om VVS, yrkesmöjligheter och vägarna dit på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida
 • Läs mer om elteknik, yrkesmöjligheter och vägarna dit på ECYs hemsida
 • Det är inte alltid möjligt att besöka olika arbetsplatser, även om det skulle kunna hjälpa unga att fatta beslut kring deras framtida yrkesval. Men nu kan de använda virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader för att få en inblick i några av branschens yrken.
  WorldSkills Sweden har tillsammans med Europeiska socialfonden tagit fram 20 stycken virtuella arbetsplatsbesök. I varje film får du se en yrkesverksam i sitt dagliga arbete samtidigt som fakta ges kring yrket och dess möjligheter. Det går att titta på filmerna nedan i en vanlig dator, läsplatta eller mobil och du kan då titta runt i 360 grader. Men allra bäst blir upplevelsen om du använder ett par VR-glasögon.
Virtuella arbetsplatsbesök
 • Spela video

  Elektriker

 • Spela video

  Industrielektriker

 • Spela video

  VVS-tekniker