Hoppa till innehåll

Visa branschen vad du går för

Installationsbranschens certifierade projektledare, ICPL

ICPL i korthet

Utbildning och karriär

ICPL, Installationsbranschens certfierade projektledare, är en kartläggnings- och certifieringsmodell utvecklad av Installatörsföretagen för att kvalitetssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer. En kompetens- och ledarskapsutveckling för att möta morgondagens krav från branschen och beställare.

Lika enkelt som 1, 2, 3!

Utveckla och certifiera din affärs- och projektledarkompetens. Så här går det till!

icpl-kartlaggning-puff.jpg

Kartläggning

Vilka är dina styrkor och utvecklingsområden?

Första steget i ICPL-processen är en kartläggning och självskattning av den egna kompetensen inom 10 olika områden. Dessa är projektstruktur, planering, projektekonomi, inköp, entreprenadjuridik, arbetsmiljö, arbetsrätt, affärsmannaskap, regler och normer samt ledarskap. Kartläggningen är webbaserad och kostar 1 450 kronor exkl. moms (ej medlemmar och privatpersoner 1 800 kronor exkl. moms). Efter genomförd kartläggning och självskattning erhålls ett stjärndiagram och ett resultatbrev som överskådligt redovisar resultaten.

icpl-kompletterande-puff.jpg

Kompletterande utbildning

Utveckla din affärs- och projektledarkompetens.

Efter genomförd kartläggning finns ett bra underlag för att identifiera de områden där kunskaper behöver kompletteras. En representant från INSU AB (Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter) kan vid intresse rekommendera lämpliga och relevanta utbildningsalternativ. Efter genomförd utbildning kan kartläggningen återigen genomföras utan extra kostnad för att verifiera att man har de kunskaper som behövs för att klara certifieringsproven.

icpl-certifiering-puff.jpg

Certifiering

Certifieringsprov med ledarskapsintervju.

Certifieringsproven består av en skriftlig examination samt en muntlig intervju med en assessor från Svenskt Projektforum. Den skriftliga examinationen äger rum under en heldag och genomförs på olika orter runtom i Sverige. Efter genomfört och godkänt skriftligt prov bokas en tid för den efterföljande intervjun som fokuserar på ledarskapet. Resultatet från de båda delmomenten vägs samman varefter ett besked erhålls om kunskaperna behöver kompletteras ytterligare eller om alla provresultat är godkända. Kostnaden för certifiering av medlemmar i Installatörsföretagen är 11 000 kronor exkl. moms (Ej medlemmar och privatpersoner 13 750 kronor exkl. moms). Du kan redan nu ta första steget till att bli certifierad projektledare genom att anmäla dig till kartläggning och kanske fylla på med ev. utbildning. Om du har frågor om ICPL vänligen kontakta asa.gabrielsson@in.se

Vanliga frågor

 • Hur kommer jag igång med ICPL?

  Du kommer igång med ICPL genom att först anmäla dig till en kartläggning. Det gör du här.

  Kartläggningen är ett första steg för att tydliggöra dina kunskaper inom projektledning.

  Efter kartläggningen får du möjlighet att utveckla och förstärka dina kunskaper inom du anmäler dig till certifiering.

  Läs mer om certifiering här.

 • Hur lång tid tar ICPL-processen?

  Det är svårt att svara på hur lång tid processen tar, då den är så individuell.
  Dels så genomförs kartläggningen i egen takt och likaså ser utbildningsbehovet olika ut, för olika individer.

  Själva certifieringsprovet tar en dag i anspråk vilket sedan följs av en ledarskapsintervju.

  Att ta sig igenom hela processen parallellt med ett arbete kan ta upp till ett år beroende på individ.

 • Vad kostar det?

  Samtliga priser ex moms

  Kartläggning

  Medlemmar i Installatörsföretagen 1450

  Ej medlemmar och privatpersoner 1800

  Certifiering

  Medlemmar i Installatörsföretagen 11 000:

  Ej medlemmar och privatpersoner 13750:-

 • Vad behöver jag för förkunskaper?

  Det krävs ingen formell utbildningsbakgrund eller andra specifika kunskaper för att anmäla sig till ICPL.

  Det är dock en fördel om du arbetat några år med att leda andra och gärna som projektledare.

  Vilka delar som testas och på vilken nivå dina kunskaper inom de olika områdena bör ligga hittar du här.

Spela video

ICPL

ICPL och dess fördelar på tre minuter.

Vilka fördelar erbjuder ICPL dig?

 • Du får dina styrkor och utvecklingsområden som projektledare tydligt dokumenterade
 • Du får förslag på relevanta utbildningar för att möta morgondagens krav från arbetsgivare och beställare
 • I samband med certifieringsprovet ingår även en personlig ledarskapsintervju med en utbildad assessor
 • ICPL är en kvalitetsstämpel som ökar din och din arbetsgivares konkurrensförmåga på marknaden

Vilka fördelar erbjuder ICPL din arbetsgivare?

 • ICPL kartlägger och kvalitetssäkrar företagets projektledares kompetensnivå
 • Arbetsgivare får ett beslutsunderlag för framtida utbildningsbehov på individnivå
 • ICPL är en kvalitetsstämpel som ökar företagets konkurrensförmåga på marknaden
 • ICPL ökar företagets möjlighet att attrahera och behålla de bästa talangerna inom branschen
 • ICPL-kartläggningen kan hjälpa arbetsgivare under urvalsprocessen vid framtida rekryteringar