Hoppa till innehåll

Våga ställ högre krav på projektledares kompetens och förenkla din vardag

Installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL

ICPL i korthet

Utbildning och karriär

ICPL, Installationsbranschens certfierade projektledare, är en kartläggnings- och certifieringsmodell utvecklad av Installatörsföretagen för att kvalitetssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer.

En kompetens- och ledarskapsutveckling för projektledare hos leverantörer som hjälper beställare förenkla vardagen och minska risken för misstag.

Vilka fördelar erbjuder ICPL dig som beställare?

  • ICPL höjer kompetensnivån bland branschens projektledare viket minskar risken för tids-och kostnadskrävande misstag
  • Gör det lättare att anlita projektledare med kompletterande kompetenser vilket ökar kvaliteten i leveransen
  • ICPL fokuserar på projektledarens affärs- och projektledarkompetens, inte minst viktigt då denne har ett budget- och resultatansvar gentemot beställaren
  • En certifierad projektledare i enlighet med ICPL är en kvalificerad och kommunikativ partner under ett installationsprojekts samtliga delar

Installatörsföretagen - Vi som driver frågan om att kompetenssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Det är våra medlemmar och deras 50 000 medarbetare som genomför tekniska installationer inom värme, ventilation, vatten samt el- och teleteknik.

Vårt uppdrag är att aktivt höja den tekniska installationsbranschens status och utveckla förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande för våra medlemsföretag och i vår bransch.

"Bra att ICPL sätter fokus på projektledarens kompetens. Det finns inget bevis på projektledarens kunskaper i dagsläget, vilket gör det svårt att matcha projektledare med projekt."

Jörgen Malmqvist, projektledare på Mälarrör Installation AB

Spela video

ICPL

ICPL och dess fördelar på tre minuter.