Hoppa till innehåll

För mer effektiv produktion och lönsammare projekt

Installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL

ICPL i korthet

Utbildning och karriär

ICPL, Installationsbranschens certfierade projektledare, är en kartläggnings- och certifieringsmodell utvecklad av Installatörsföretagen för att kvalitetssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer. En kompetens- och ledarskapsutveckling för att möta morgondagens krav från branschen och beställare.

Lika enkelt som 1, 2, 3!

Utveckla och certifiera dina projektledares affärs- och projektledarkompetens. Så här går det till!

icpl-kartlaggning-puff.jpg

Kartläggning

Vilka individuella styrkor och utvecklingsområden har dina projektledare idag?

Första steget i ICPL-certifieringsprocessen är en kartläggning och självskattning av den egna kompetensen inom 10 olika områden. Dessa är projektstruktur, planering, projektekonomi, inköp, entreprenadjuridik, arbetsmiljö, arbetsrätt, affärsmannaskap, regler och normer samt ledarskap. Kartläggningen är webbaserad och kostar 1 450 kronor exkl. moms (ej medlemmar och privatpersoner 1 800 kronor exkl. moms).Efter genomförd kartläggning och självskattning erhålls ett antal stjärndiagram som överskådligt redovisar resultaten.

icpl-kompletterande-puff.jpg

Kompletterande utbildning

Vilka utbildningar tillgodoser dina projektledares behov av att utveckla sin affärs- och projektledarkompetens?

Efter genomförd kartläggning finns ett bra underlag för att identifiera de områden där kunskaper behöver kompletteras. En representant från INSU AB (Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter) kan vid intresse rekommendera lämpliga och relevanta utbildningsalternativ. Efter genomförd utbildning kan kartläggningen återigen genomföras för att verifiera att man har de kunskaper som behövs för att klara certifieringsproven.

icpl-certifiering-puff.jpg

Certifiering

Certifieringsprov med ledarskapsintervju.

Certifieringsproven består av en skriftlig examination samt en muntlig intervju med en assessor från Svenskt Projektforum. Den skriftliga examinationen äger rum under en heldag och genomförs på olika orter runtom i Sverige. Efter genomfört och godkänt skriftligt prov bokas en tid för den efterföljande intervjun som fokuserar på ledarskapet. Resultatet från de båda delmomenten vägs samman varefter ett besked erhålls om kunskaperna behöver kompletteras ytterligare eller om alla provresultat är godkända. Kostnaden för certifiering av medlemmar i Installatörsföretagen är 11 000 kronor exkl. moms (Ej medlemmar och privatpersoner 13750 kronor exkl. moms).

Vanliga frågor

 • Hur kommer man igång med ICPL?

  Du kommer igång med ICPL genom att först anmäla dig till en kartläggning. Det gör du här.

  Kartläggningen är ett första steg för att tydliggöra dina kunskaper inom projektledning.

  Efter kartläggningen får du möjlighet att utveckla och förstärka dina kunskaper inom du anmäler dig till certifiering.

  Läs mer om certifiering här.

 • Hur lång tid tar ICPL-processen?

  Det är svårt att svara på hur lång tid processen tar, då den är så individuell.
  Dels så genomförs kartläggningen i egen takt och likaså ser utbildningsbehovet olika ut, för olika individer.

  Själva certifieringsprovet tar en dag i anspråk vilket sedan följs av en ledarskapsintervju.

  Att ta sig igenom hela processen parallellt med ett arbete kan ta upp till ett år beroende på individ.

 • Vad kostar det?

  Samtliga priser ex moms

  Kartläggning

  Medlemmar i Installatörsföretagen 1450

  Ej medlemmar och privatpersoner 1800

  Certifiering

  Medlemmar i Installatörsföretagen 11 000:

  Ej medlemmar och privatpersoner 13750:-

 • Vilka förkunskaper behövs?

  Det krävs ingen formell utbildningsbakgrund eller andra specifika kunskaper för att anmäla sig till ICPL.

  Det är dock en fördel om du arbetat några år med att leda andra och gärna som projektledare.

  Vilka delar som testas och på vilken nivå dina kunskaper inom de olika områdena bör ligga hittar du här.

Spela video

ICPL

ICPL och dess fördelar på tre minuter.

"Bra att ICPL sätter fokus på projektledarens kompetens. Det finns inget bevis på projektledarens kunskaper i dagsläget, vilket gör det svårt att matcha projektledare med projekt."

Jörgen Malmqvist, projektledare på Mälarrör Installation AB

Vilka fördelar erbjuder ICPL dig som arbetsgivare?

 • Du kartlägger och kvalitetssäkrar företagets projektledares kompetensnivå
 • Du får ett beslutsunderlag för framtida utbildningsbehov på individnivå
 • ICPL är en kvalitetsstämpel som ökar ditt företags konkurrensförmåga på marknaden
 • ICPL ökar ditt företags möjlighet att attrahera och behålla de bästa talangerna inom branschen
 • ICPL-kartläggningen kan hjälpa dig under urvalsprocessen vid framtida rekryteringar

Vilka fördelar erbjuder ICPL dina projektledare?

 • Dina projektledares styrkor och utvecklingsmöjligheter blir tydligt dokumenterade
 • Dina projektledare får förslag på relevanta utbildningar för att bättre möta morgondagens krav från beställare
 • I samband med certifieringsprovet ingår även en personlig ledarskapsintervju med en utbildad assessor
 • ICPL är en kvalitetsstämpel som ökar dina projektledares konkurrensfördelar på marknaden