Hoppa till innehåll

Certifieringar tele/data/säkerhet

Utbildning och karriär

Det finns ett antal olika certifieringar, auktorisationer med mera för att kunna bevisa sin kompetens inom olika områden. Eftersom dessa kan vara svåra att överblicka har Installatörsföretagen tillsammans med olika branschaktörer tagit fram en matris där vi sammanställt branschens tredjepartscertifieringar.

Kunskap och kompetens är otroligt viktigt inom branschen, speciellt inom teknikintensiva områden där utvecklingen går snabbt, så som tele-, data- och säkerhetområdet.

Därför har branschen tagit fram certifieringar som skall underlätta för dig som installatör att kunna bevis din kompetens och för dig som beställare att säkerställa att din anläggning installeras på ett säkert och korrekt sätt av en installatör med rätt kompetens.

Ladda ned matrisen här

 • Behörig Installatör Fastighetsnät

  Under 2021 kommer Installatörsföretagen lansera ett branschgemensamt kompetensbevis. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för så väl installatörer som utbildare och fastighetsägare. Följ med på resan, läs mer här.

 • Certifierad fibertekniker CFT

  Att vara CFT Certifierad fibertekniker innebär att du kan påvisa din kompetens inom fiberområdet för dina kunder. Dessutom börjar flera av slutkunderna kräva ett kompetensbevis i sina upphandlingar. Denna fibercertifiering genomförs både som ett teoretiskt prov och ett omfattande praktiskt prov för att säkerställa kompetensen.

  Läs informationsbroschyren Certifierad fibertekniker (pdf) Utgivare: Incert AB

  Certifieringen är personlig och är framtagen i samarbete med ett antal stora aktörer på marknaden:

  • TeliaSonera i Sverige AB
  • Banverket
  • AB Stokab
  • Elektriska Installatörsorganisationen EIO
  • Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf
  • Eltel Networks Infranet AB
  • Ericsson Network Technologies AB
  • Nexans IKO Sweden AB
  • Installations Certifiering i Stockholm AB
  • SEK/Svenska Elektriska Kommissionen

  Syfte: Syftet med certifieringen är att hitta en gemensam kravnivå när det gäller kompetens på installerande personal. Detta kommer att medföra:

  • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
  • Säkerställa funktionen i fibernäten
  • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät

  Certifieringen är en viktig värdemätare för personal, arbetsgivare, besiktningsmän/kontrollanter, nätansvariga, operatörer, teknikkonsulter och upphandlare. För att få certifikatet skall den sökande klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov som består av sex olika teknikområden:

  • Fiberteori och kabelkonstruktion
  • Dokumentation
  • Skarvning
  • Mätning
  • Terminering- och korskoppling
  • Förläggning

  Denna certifiering har Installatörsföretagen varit med att ta fram. För anmälan och information om certifieringstillfällen, kontakta Installationscertifiering i Stockholm AB - Incert, 08-48 00 22 00 eller e-post: info@incert.se, eller besök www.incert.se

 • Säkerhetscertifieringar

  Certifieringsorganet för certifieringar inom säkerhetsområdet är SBSC (Svensk Brand och säkerhetscertifiering). Läs mer om dessa i broschyren "Säkerhetscertifieringar" som Installatörsföretagen tagit fram tillsammans med SBSC. Broschyren kan även beställas från inforlag.se.