Hoppa till innehåll

Kunskapen ska finnas inom företaget

Utbildning och karriär

På VVS-företaget Grillby & F100 Rör AB har man ett tydligt mål att så mycket kunskap som möjligt ska finnas inom företaget för att bli mindre sårbart och beroende av andra aktörer. Det har gett nöjdare medarbetare och bättre service.

Bild som föreställer Thesera ÖstmanGrillby & F100 Rör AB:s vd Theresa Östman berättar om ett litet företag med 21 anställda som trots sin storlek satsar stort på kompetensutveckling. Med säte i Grillby utanför Enköping utför man det mesta inom VVS. I trakterna finns ett stort bondesamhälle som behöver hjälp med värmepumpar och annat, vilket gör företaget mindre konjunkturkänsligt. Det gör också att det finns ett utrymme att erbjuda en bredd av tjänster, något som Grillby & F100 Rör AB har tagit fasta på. Theresa Östman utvecklar:

– Jag försöker hela tiden att se verksamheten i ett brett spektrum för att vi inte ska bli sårbara. Utvecklingen de senaste tio åren har samtidigt gått mot ett behov av fler spetskompetenser i företaget. Det kan vara en så nischad del som reparation av filter. Den här tydliga efterfrågan kräver att vi arbetar aktivt med kompetensutvecklingen på företaget.

Erbjuder efterfrågade kompetenser i företaget

Hon berättar hur företaget har fokuserat särskilt på att kunna erbjuda efterfrågade kompetenser i företaget snarare än att behöva ta in extern kompetens.

– Vi har till exempel låtit några medarbetare i företaget gå en svetsarutbildning eftersom det är en efterfrågad och viktig kompetens. Samma sak har vi gjort med den kylbehörighet som behövs för att fylla kompressorer med kyla.

Theresa Östman påpekar att det alltid innebär en risk att satsa på kompetensutveckling, eftersom det leder till att medarbetarna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och kan erbjudas en högre lön av andra företag.

– Men det är inget stort problem hos oss. Ett exempel är en rörmokare som jobbat länge hos oss och som är driven och nyfiken att lära sig mer. Vi bekostade en kylbehörighetsutbildning åt honom vilket innebär att han kan utvecklas och får högre incitament att stanna kvar i företaget.

"Naturligt med viss omsättning av personal"

Theresa Östman försöker hela tiden lyfta blicken och se guldkornen hon har runtomkring sig.

– Självklart är det naturligt med en viss omsättning av personal, men genom att se varje medarbetare och dennes utvecklingspotential bygger vi kontinuitet och lojalitet.

Hon fortsätter:

– Vi har en anställd som började som lärling och därefter arbetade hos oss något år. Han uttryckte tydligt att han var intresserad av att svetsa, så till den grad att han lärde sig det på fritiden. Det ville vi premiera, så vi la tid och pengar på att han skulle kunna gå en svetsarutbildning på arbetstid. Han har idag blivit väldigt duktig och är en stor resurs för företaget.

Ledningen är lyhörd för de önskemål som uttrycks, men Theresa Östman understryker att individens ansvar att berätta hur man vill utvecklas är stort.

– Vi har tydligt kommunicerat till alla våra medarbetare att de kan ha en dialog med oss om det är något de vill göra. Sen är vi ju ett litet företag och jobbar så nära alla våra anställda, så vi vet vilka medarbetare vi bör satsa mer på. Vi har varken behov av eller möjlighet att genomföra större utbildningsprogram på egen hand, såsom många andra företag gör.

Tiden kan sätta käppar i hjulet

Tiden sätter ibland käppar i hjulen för kompetensutvecklingen och Theresa Östman berättar att hon ibland drar sig för att kalla till ett personalmöte när hon vet att medarbetarna är ute på arbeten.

– Det kan vara svårt att få ihop medarbetarskaran. Jag värnar verkligen om personalvård och utveckling, men ändå är det ibland svårt. Tid är verkligen pengar i vår bransch och varje utgift är kännbar, säger hon.

För att underlätta för branschen skulle hon gärna se fler skattelättnader på arbetsgivaravgiften och en höjning av ROT-avdraget till tidigare nivåer. Det skulle göra det ekonomiska utrymmet att satsa på kompetensutveckling större.

– Det är sådant som kan rädda upp en lågkonjunktur, understryker hon.

Text: Karin Carlesten