Hoppa till innehåll

Hållbar kompetensutveckling en ständig process

Utbildning och karriär

På Midroc Electro står kompetensutveckling i centrum och är ett naturligt inslag i alla delar av företaget. Oavsett vilken roll du har på företaget uppmuntras utbildning, och möjligheterna är många.

Med verksamhet på 60 orter i Sverige och Norge och 2500 anställda är Midroc Electro ett av Sveriges största elteknikföretag. För att bibehålla och utveckla en hög servicenivå arbetar företaget strategiskt med kompetensutvecklingen. HR-chef Camilla Nöjd berättar:

– Grunden i vår företagskultur är att vi tillsammans skapar ett medarbetarengagemang, och det gör vi genom ett gemensamt språk i hela företaget. Det syftar till att tillvarata medarbetarnas drivkrafter i det dagliga arbetet och kommunicera med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. För oss är det viktigt att våra medarbetare ser sig som delaktiga i skapandet av kulturen.

Medarbetarsamtal ett centralt verktyg

Midroc Electro arbetar kontinuerligt med att utveckla sina medarbetare, och medarbetarsamtalet är ett centralt verktyg i det arbetet. Det möjliggör att ha ett strukturerat samtal kring medarbetarnas utveckling.

– Vi kompetensutvecklar bland annat genom externa leverantörer, framför allt Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter, INSU. Därigenom utbildar vi inom olika fackkunskaper, arbetsmiljö och ekonomi. Utöver det har vi interna utbildningar som vi har utvecklat och skräddarsytt utifrån just vårt företags sätt att arbeta på. Det finns bland annat en utbildning riktad till företagets ledande montörer, en till projektledare och en som handlar om chefskapet, Att arbeta som chef, säger Camilla Nöjd.

Chefsutbildningen är väldigt konkret och ger verktyg till chefen i delar som rekrytering, medarbetarsamtal, ekonomi och arbetsmiljö. Företaget använder sig även av kompetensöverföring mellan medarbetarna som ett aktivt utvecklingsverktyg. Det stärker upp kompetensen framför allt inom produktionsprocessen.

– Vi har även förmånen att inom koncernen ha Midroc Business School, vår interna affärs- och ledarskapsskola. Där jobbar vi bland annat med utbildningar inom operativt ledarskap och personlig utveckling. Vi har även en del utbildningar i grupputveckling.

Möjligheter att bredda sin kompetens

Enligt Camilla Nöjd krävs en bred palett inom kompetensutvecklingen i ett företag av Midroc Electros storlek. Som elektriker ska det finnas möjligheter att bredda sin kompetens inom många verksamhetsområden, såsom installation, service, hiss, instrument och säkerhet, för att nämna några exempel.

– Om du vill bredda din kompetens ska du verkligen kunna göra det hos oss. Det uppmuntrar vi, understryker hon.

Hon utvecklar:

– Det är ett ömsesidigt ansvar hos både chefer och medarbetare. Som individ måste jag ha koll på hur min kompetensutveckling ser ut och hålla mig anställningsbar. Sedan finns lagkravsutbildningar och då ligger ansvaret hos cheferna.

Tydligt uttalat syfte med kompetensutveckling

Syftet med kompetensutvecklingen är tydligt uttalat och handlar om att uppnå företagets långsiktiga strategier så att företaget kan utvecklas. Viljan är stor hos företagsledningen.

– Vi måste ständigt utvecklas, och kompetensutvecklingen är en av de viktigaste processerna vi har i företaget. Det gäller att ständigt vara på tå eftersom det händer så mycket i omvärlden. Vi kan inte utveckla en utbildning som är bestående, den måste hela tiden utvecklas för att matcha behoven. Det måste finnas bärkraft i utbildningarna både på kort och lång sikt.

Genom att samarbeta med gymnasieskolor och andra installatörsföretag håller sig Midroc Electro uppdaterat och får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

– Våra medarbetare är otroligt engagerade, och vi försöker på alla sätt vi kan bidra till bättre utbildningar och allt högre kvalitet i branschen som helhet. När vi hjälper andra hjälper vi också oss själva, säger Camilla Nöjd.

Text: Karin Carlesten