Hoppa till innehåll

Bravidaskolan kompetensutvecklar medarbetarna

Utbildning och karriär

Efter att ha drivit familjeföretag inom elinstallation i 18 år är Johnny Petré sedan ett år tillbaka regionchef för Bravida Sverige AB i Malmö. Han har gått från 200 till 12 000 anställda och har idag affärs- och personalansvar för tio avdelningar som arbetar med elinstallation, VVS och ventilation.

Bild som föreställer Johnny Petré, Foto: Andreas Offesson.– Jag har alltid brunnit för frågor som rör utbildning och kompetensutveckling och vi arbetar väldigt aktivt med dessa frågor i Bravida, berättar Johnny Petré.

Han understryker att kompetensutvecklingen är ytterst viktig.

­­­­­– Om man tittar på el- och rörsidan i vårt företag finns det en god historik kring lärlingsutbildning och samarbete med skolor och att få unga att bli anställningsbara. På ventilationssidan finns inte samma tydliga linjer.

Kompetensutveckling för alla

Han berättar att företaget arbetar mycket med grundläggande frågor, såsom att utbilda personalen i företagets policyer och riktlinjer, för att skapa en gemensam förståelse för företagets verksamhet och värderingar. Vissa av dessa utbildningar genomförs av samtliga medarbetare.

­­– Utöver det har vi omfattande utvecklings- och karriärmöjligheter. Det handlar bland annat om ledarskapsutbildningar, men vi lägger också mycket resurser på att våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas inom sitt område och bli specialister. Det är inte alla som vill ha personalansvar eller bli arbetsledare, och då är det viktigt att man kan känna att man kan växa där man står och fortsätta trivas på sin arbetsplats, betonar Johnny Petré. Alla medarbetare ska kunna kompetensutveckla sig om de vill.

Han fortsätter:

– Det är lätt att man de första åren i sitt yrkesliv som praktiskt utbildad och oerfaren hamnar kvar i ett fack och inte kommer framåt. Därför vill vi verkligen satsa på att lyfta fram medarbetare. De får en snabbare uppväxling och företaget får en medarbetare som är mer lättplacerad och kompetent.

Företagets kompetensutvecklingsprogram är samlade i Bravidaskolan, och i den finns en hel katalog med utbildningar, alltifrån grundläggande utbildningar till karriärsteg, bland i annat ledarskap, kvalitet och teknik. Johnny Petré berättar om ett program som är populärt bland medarbetare som vill framåt.

- Vi har ett traineeship, Bra ingenjör, som 20 personer med hög potential får möjlighet att genomföra varje år. Deltagarna får se företaget på en bred front och resultaten har varit väldigt positiva.

Enligt Johnny Petré är många fler medarbetare intresserade av kompetensutveckling idag än tidigare.

­­– Tidigare var man oftare nöjd där man befann sig medan man idag vill framåt. På Bravida lägger vi upp individuella planer för varje medarbetare för att se vilka vägarna framåt är.

Han menar att framgångsrika företag har klart för sig att kompetensutveckling är en viktig del för att attrahera och bibehålla personal. Det finns alltid en utvecklingsmöjlighet och den behöver i mångt och mycket personanpassas istället för att dra alla över en kam.

– Jag tror mycket handlar om att inse att utveckling av kompetens är nyckelfaktorn till att personalen mår bra och stannar kvar.

Så kan kompetensutvecklingen bli bättre

Bravida har enligt Johnny Petré ett gott rykte vad gäller kompetensutveckling, men samtidigt vittnar han om att det har varit svårt att rekrytera i branschen på grund av arbetsbrist. Medarbetarsamtal kan också vara svårt att hinna med eftersom chefen ibland måste vara ute och täcka upp för andra medarbetare. En förutsättning för en lyckad kompetensutveckling är därför att cheferna verkligen tar det på allvar.

– Det är också viktigt att vi fortsätter vårt aktiva deltagande i skolans värld och i de gymnasieprogram som utbildar elever som är potentiella framtida medarbetare till oss. Vi måste dra vårt strå till stacken genom att ta emot lärlingar. Alla företagare måste hjälpa till att få in unga, understryker han.

Digitaliseringen har redan stor påverkan på arbetsplatserna i sektorn och kommer att spela en ännu större roll framöver.

– Utvecklingen sker i en rasande takt samtidigt som vi är ganska traditionsbundna i var vi hittar vår personal, och är lite rädda att anställa de som inte har gått den vanliga vägen. Men i framtiden måste vi förmodligen tänka i ett annorlunda, bredare perspektiv. Dessutom måste vi göra något åt ojämställdheten i branschen och göra det lättare att validera yrkeskunskap från andra länder.

Text: Karin Carlesten
Foto: Andreas Offesson