Hoppa till innehåll

Bravida jobbar systematiskt med kompetensutveckling

Utbildning och karriär

Jan Norman är HR-chef för division Riks i Bravida och har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling.

Division Riks ansvarar för sju olika teknikområden inom Bravida såsom säkerhet, kyla, sprinkler och fastighetsdrift/service, vilket är tunga tekniska områden som ofta kräver specialistkompetens. Därför är kompetensutvecklingen en särskilt viktig fråga för Jan Norman, och något som Bravida tar på stort allvar.

– Vi har något som vi kallar Bravidaskolan, vilket innebär att varje roll hos oss har en befattningsbeskrivning som beskriver vilka kompetenser man ska ha. I Bravidaskolan tillhandahåller vi interna och externa utbildningar för att tillgodose behoven och för att alla ska kunna leva upp till befattningsbeskrivningen av sin specifika roll, berättar Jan Norman.

Som exempel nämner han projektledarna inom företaget, som först och främst måste ha baskunskaper i hur man driver projekt. Sedan tillkommer kunskap om företagsspecifika system om exempelvis ekonomi och kommunikation. Man tittar på hur de mest lönsamma avdelningarna inom företaget arbetar och på så sätt sprider man det bästa sättet att driva projekt på.

– Ett annat exempel på hur vi utbildar är att vi försöker identifiera personer med ledaregenskaper och som har en önskan att utvecklas, exempelvis genom att utbilda sig till ledande montör. Utbildningarna för de som ska ta den rollen innehåller delar som ledarskapsutveckling, resultatutvärdering för att kunna mäta medarbetarnas arbete på ett rättvist sätt, och uppföljningsverktyg. Det är en verkligen en förmån att kunna erbjuda en sådan bredd i våra utbildningar, säger Jan Norman.

Alla Bravidaskolans kurser och utbud finns på företagets intranät. Både chefer och medarbetarna själva har ett ansvar att identifiera vilket kompetensbehov som finns. Några av utbildningarna är obligatoriska för vissa yrkeskategorier. Som exempel ska alla chefer genomgå en utbildning som heter Bra chef.

– Varje medarbetare har en egen utvecklingsplan, och Bravidaskolan erbjuder en väldigt bra bas att utgå ifrån för i stort sett alla medarbetares behov. Det är vi stolta över.

Kompetensutveckling i framtiden

Enligt Jan Norman blir kompetensutveckling allt viktigare, särskilt i den bransch där ett tjänsteföretag som Bravida arbetar. Han utvecklar:

– Det är den som har bäst kunskap som vinner i slutändan. Konkurrensen är redan idag väldigt hög och kommer bara att öka, och det är den som blir utslagsgivande i slutändan. Då är det en förutsättning att all vår personal har en hög kompetensnivå.

Han berättar att företaget hela tiden arbetar med att förbättra kompetensutvecklingen. Bland annat vill de utöka Bravidaskolan till att omfatta samtliga roller inom företaget, något som inte är fallet idag.

– Vi skulle vilja kunna erbjuda fler program och fler möjligheter för våra medarbetare och jobbar ständigt med att förbättra möjligheterna.

Han fortsätter:

– Samtidigt är det en otrolig resursbrist inom vissa yrken i vår bransch och vi sliter med att hitta rätt personer. Vi vill ju helst inte stjäla medarbetare från våra konkurrenter eftersom det blir negativt för branschen, då är risken att det blir en lönefråga som driver upp kostnaderna för företagen.

Jan Norman pekar istället på branschgemensamma lösningar där man tillsammans med andra företag startar utbildningar för att få in rätt kompetens i branschen.

– I Oxelösund har vi tillsammans med ett annat företag och kommunens utbildningsenhet startat en sprinklermontörutbildning med femton elever under fem månader. Vi har många nyanlända som går programmet så det är en stor samhällsnytta. Det är verkligen positivt både för oss och för dem, säger han.

Resurserna för utbildning är begränsade och därför tror Jan Norman att samarbetsmodellen som man använder sig av i Oxelösund kommer att användas allt mer. Just utbildningen i Oxelösund har redan fått ringar på vattnet och erbjuds nu även i Malmö och Katrineholm.

– Jag tror att alla företag inom branschen måste sträcka ut handen och jobba tillsammans för att möta utmaningen med kompetensförsörjning, avslutar han.

Text: Karin Carlesten
Foto: Privat