Hoppa till innehåll

Så jobbar branschen med kompetensutveckling

Utbildning och karriär

Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Jobben förändras, globalisering, snabb teknikutveckling och digitalisering driver på strukturomvandlingen i det svenska näringslivet.

Därför har Installatörsföretagen aktivt deltagit i Svenskt Näringslivs arbete med att fram en rapport som förändrar det offentliga samtalet om vad företagen gör för att lära om och lära nytt.

Läs mer om Svenskt Näringslivs rapport "Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna"

Vi vet genom medlemsföretagens engagemang i yrkesnämnderna, ETG och VVSCollege, INSU, och genom företagsinterna utbildningar, att de tar ett stort ansvar för att utveckla sig själva, sina medarbetare och branschen. Genom att installationsbranschen uppfattas som en bransch med utmaningar och möjligheter att lära genom hela livet kan vi nå talanger och nya målgrupper på ett helt annat sätt än tidigare.

Vi tar löpande fram artiklar om företag som har lärande högt upp på sin agenda. Nedan kan du läsa ett urval av dessa artiklar.

Intervjuer företag
 • Här är utbildning en förutsättning

  Webbsida

  För ett familjeföretag som Gustafssons rör AB i Umeå är utbildning av personalen en självklar del av verksamheten. Målet är att medarbetarna ska vara välutbildade och vara trygga i sina yrkesroller. Samtidigt finns utmaningen att hitta lokala utbildningsmöjligheter.

 • Bravida jobbar systematiskt med kompetensutveckling

  Webbsida

  Jan Norman är HR-chef för division Riks i Bravida och har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling.

 • Bravidaskolan kompetensutvecklar medarbetarna

  Webbsida

  Efter att ha drivit familjeföretag inom elinstallation i 18 år är Johnny Petré sedan ett år tillbaka regionchef för Bravida Sverige AB i Malmö. Han har gått från 200 till 12 000 anställda och har idag affärs- och personalansvar för tio avdelningar som arbetar med elinstallation, VVS och ventilation.

 • Kunskapen ska finnas inom företaget

  Webbsida

  På VVS-företaget Grillby & F100 Rör AB har man ett tydligt mål att så mycket kunskap som möjligt ska finnas inom företaget för att bli mindre sårbart och beroende av andra aktörer. Det har gett nöjdare medarbetare och bättre service.

 • Hållbar kompetensutveckling en ständig process

  Webbsida

  På Midroc Electro står kompetensutveckling i centrum och är ett naturligt inslag i alla delar av företaget. Oavsett vilken roll du har på företaget uppmuntras utbildning, och möjligheterna är många.