Hoppa till innehåll

Enklare installera solceller med Rikta Rätt

Att installera solceller innebär bland annat att växelriktaren ska uppfylla vissa krav. Energiföretagen har tagit fram en lista över växelriktare för solcellsinstallationer typ A som uppfyller kraven.

Rikta Rätt heter listan som utgör ett stöd för att underlätta administrationen i samband med nätanslutningen för såväl anläggningsägare som elnätsföretag.

När solcellsanläggningar i Sverige ska installeras krävs att växelriktaren uppfyller ställda krav enligt EU-förordning 2016/631 (RfG) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2. Utöver det finns andra krav enligt föreskrifter, standarder och branschrekommendationer som specificerar skyddsinställningar och övertons- respektive flimmernivåer. Enklare anmälan Endast växelriktare som lever upp till dessa ställda krav får anslutas till elnätet.

Genom Rikta Rätt förenklas anmälan av en ny typ A (0,8-1500kW) solcellsanläggning avsevärt, då dokumentation och granskning av ställda krav inte längre behövs i samma utsträckning. Installatörer och elnätsföretag ska vara trygga med att använda Rikta Rätt som innebär att alla växelriktare på listan redan är granskade noggrant. Mer information Det finns möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut till prenumeranterna.

Energiföretagens hemsida: Rikta Rätt – växelriktare för solceller