Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

86 träffar

 1. Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen

  Webbsida

  Hur kommer behovet av installationsbranschens medarbetare förändras i framtiden? Kommer man fokusera på faktiskt utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i fokus? I Installatörsföretagens rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut hur det troligtvis kommer att se ut framåt.

 2. Kompetensrapporter

  Webbsida

  Här samlar vi kompetensrapporter.

 3. Så ska vi få fler tjejer till elbranschen

  Webbsida

  Endast tre procent av eleverna som går El- och energiprogrammet är tjejer. Antalet verksamma elektriker som är kvinnor är ännu lägre – endast två procent. Elteknikbranschen upplever en akut resursbrist samtidigt som den i praktiken bara rekryterar ur halva befolkningen. Hur blev det så? Och ännu viktigare, vad kan göras för att ändra på det?

 4. Vilka kompetenser behöver installationsbranschen framöver

  Nyhet

  Omvärldens förändringar får konsekvenser för dig som arbetar i installationsbranschen. I vår färska rapport om "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut vad branschen behöver för att möta och nyttja omställningen mot digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering.

 5. Med fler installatörer kan Sverige klara klimatomställningen

  Webbsida

  Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit så behöver varje individ, företag och bransch bidra, och varje del av sam­hället genomlysas. Installatörsföretagen har därför tittat närmare på de mål för klimatarbetet som regeringen har slagit fast men också vilket bidrag som installationsbranschen skulle kunna stå för, om det fanns rätt kompetens att utföra jobben.

 6. Marknadsläget våren 2021 – vi går mot ljusare tider

  Webbsida

  När det är dags att summera marknadsläget för 2020 och blicka framåt ser vi stora skillnader över både landet och kundgrupperna. Det är viktigare än någonsin att du ser över din kundstock, väljer riktning och marknadsför företagets styrkor.

 7. Fördjupning för el

  Webbsida

  Under helåret 2020 beräknas den samlade volymen av elinstallationer uppgå till 92,5 miljarder kronor. Jämfört med 2019 innebär det en liten minskning med en procent och därför blev utfallet något starkare än vad prognosen visat på.

 8. Fördjupning för ventilation

  Webbsida

  Den samlade volymen ventilationsinstallationer beräknas ha uppgått till 19,5 miljarder kronor under 2020. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2019. Marknadsvolymen steg trots en svagare konjunktur och minskade bruttoinvesteringar i övrigt. Bakom den modesta uppgången döljer sig en hel del dramatik.

 9. Fördjupning för vs

  Webbsida

  Det samlade värdet av VS-installationer beräknas ha uppgått till 48,3 miljarder kronor under 2020. Utfallet var en uppgång med fyra procent jämfört med 2019. Det är en något mer positiv utveckling än väntat. Det var framför allt en starkare sektor för ombyggnationer som påverkade.

 10. Marknadsläget2021_fördjupning_EL.pdf pdf

Du är på sidan 1 av 9 Nästa sida