Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

48 träffar

 1. Marknadsläget våren 2022

  Webbsida

  Trots pandemin, hotet om cementbrist och stigande materialpriser har både husbyggnadsinvesteringarna och installationsmarknaden växt under 2021. Prognoserna för de kommande åren tyder på en fortsatt positiv utveckling, men konsekvenserna av kriget i Ukraina är svåra att förutsäga.

 2. En skånsk installationsbransch som utvecklas för tillväxt och klimatomställning – En utblick mot 2040

  Nyhet

  Sverige växer så det knakar och i synnerhet en storstadsregion som Skåne. Under det senaste decenniet har regionen vuxit med närmare 150 000 invånare.

 3. Rapporter

  Webbsida

  Här hittar du rapporter inom olika områden. Observera att några av rapporterna kräver att du loggar in för att ta del av dem.

 4. Energieffektivisering

  Webbsida

  I strävan mot att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 ligger frågan om elektrifiering högt upp på den politiska agendan. Starka röster lyfter behovet av en utbyggd energiproduktion. Vi ser att en viktig pusselbit saknas i den politiska debatten – en diskussion om hur vi använder den redan producerade energin mer effektivt.

 5. Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen

  Webbsida

  Hur kommer behovet av installationsbranschens medarbetare förändras i framtiden? Kommer man fokusera på faktiskt utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i fokus? I Installatörsföretagens rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut hur det troligtvis kommer att se ut framåt.

 6. Kompetensrapporter

  Webbsida

  Här samlar vi kompetensrapporter.

 7. Så ska vi få fler tjejer till elbranschen

  Webbsida

  Endast tre procent av eleverna som går El- och energiprogrammet är tjejer. Antalet verksamma elektriker som är kvinnor är ännu lägre – endast två procent. Elteknikbranschen upplever en akut resursbrist samtidigt som den i praktiken bara rekryterar ur halva befolkningen. Hur blev det så? Och ännu viktigare, vad kan göras för att ändra på det?

 8. Vilka kompetenser behöver installationsbranschen framöver

  Nyhet

  Omvärldens förändringar får konsekvenser för dig som arbetar i installationsbranschen. I vår färska rapport om "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut vad branschen behöver för att möta och nyttja omställningen mot digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering.

 9. Med fler installatörer kan Sverige klara klimatomställningen

  Webbsida

  Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit så behöver varje individ, företag och bransch bidra, och varje del av sam­hället genomlysas. Installatörsföretagen har därför tittat närmare på de mål för klimatarbetet som regeringen har slagit fast men också vilket bidrag som installationsbranschen skulle kunna stå för, om det fanns rätt kompetens att utföra jobben.

 10. Marknadsläget2021_hela_rapporten.pdf pdf

Du är på sidan 1 av 5 Nästa sida