Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

18 träffar

 1. Aktuellt om kollektivavtalade pensioner december 2021

  Nyhet

  Ingångsåldern för Forapensionen sänks ytterligare. I januari ska slutliga löner för 2021 rapporteras till Fora inför årsavstämningen och faktureringen i februari. Och för dig som är ny ITP administratör finns tips nedan.

 2. MBL 38 – UE/Bemanning

  Webbsida

  Informationen här beskriver dels Medbestämmandelagens (MBL) 38-40 §§, dels kollektivavtalens möjlighet till förenklade förfaranden under vissa förutsättningar. Lagreglerna är lika för alla företag oavsett bransch medan kollektivavtalsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket branschavtal det gäller. Vi kommer här att redogöra för Teknikinstallationsavtalets och Installationsavtalets olikheter och skyldigheter.

 3. Anta utmaningen inför tjänstepensionens dag

  Nyhet

  I år har Tjänstepensions dag tagit fram utmaningen ”Tjänstepension ger balans”. Från vecka 38 fram till Tjänstepensionens dag den 27 september utmanas era anställda i tre olika balansövningar.

 4. Övergång av verksamhet

  Webbsida

  Står du inför att köpa ett företag eller en del av en verksamhet? Eller ska du sälja ditt företag eller en del av din verksamhet? Då kan reglerna om övergång av verksamhet vara tillämpliga, vilket innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare.

 5. Visselblåsning

  Webbsida

  Den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den nya lagen innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om vad den nya visselblåsarlagen innebär.

 6. Kollektivavtalade försäkringar och pensioner

  Webbsida

  Som medlem i Installatörsföretagen omfattas företaget av kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor och löner, och av överenskommelserna mellan Svenskt Näringsliv, LO samt PTK om försäkringar och pensioner för era anställda.

 7. Arbetstagare som fyller 65 år

  Webbsida

  En arbetstagare har, enligt lagen om anställningsskydd, rätt att kvarstå i anställning till fyllda 68 år. Arbetstagaren uppnår dock pensionsålder för Avtalspension SAF-LO samt ITP vid utgången av den kalendermånad under vilken hen fyller 65 år.

 8. Snart kommer årsbeskedet om tjänstepensionen

  Nyhet

  Alla har vi fått det orange kuvertet hem i brevlådan, men snart får alla anställda tjänstemän med ITP även sitt "Röda kuvert". Det innehåller ett årsbesked från Collectum.

 9. Vilka rättigheter/skyldigheter har arbetsgivaren vid anställds pensionering?

  Fråga
 10. TFA Trygghet arbetsskada

  Webbsida

  Alla Installatörsföretagens medlemsföretag är skyldiga att teckna avtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) via Fora för alla sina anställda. TFA är en avtalsförsäkring som omfattar både arbetare och tjänstemän.

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida