Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

43 träffar

 1. Nytt Huvudavtal

  Webbsida

  Som en del i reformen av svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått nya Huvudavtal med PTK respektive LO. Här hittar du information om vad det nya Huvudavtalet innebär.

 2. Om nya LAS

  Webbsida

  På den här sidan hittar du detaljerad information om förändringarna inom arbetsrätten, främst avseende lag om anställningsskydd (LAS).

 3. Nya LAS samt omställningspaket

  Webbsida

  Den 8 juni 2022 tog Riksdagen beslut om en reform av arbetsrätten. Reformen innebär att arbetsrätten förändras så att den passar dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

 4. Unionens löneavtal

  Webbsida

  Med Unionen har Installatörsföretagen, med flera, två löneavtal. Ett traditionellt löneavtal och ett alternativt valbart löneavtal. Lönen ska revideras den 1 maj enligt det traditionella löneavtalet och den 1 april enligt de alternativa, om lokala parter på företaget har kommit överens om att tillämpa det.

 5. Felaktigt utbetald lön

  Webbsida

  Har du av misstag betalat ut för mycket lön till en arbetstagare? Här kan du läsa mer om vad som gäller i den situationen.

 6. Kvittning av lön

  Webbsida

  En fråga som kan uppkomma för dig som arbetsgivare är om det är möjligt att dra av ett belopp från en arbetstagares lön för ett krav du har mot arbetstagaren. Detta kallas kvittning. Kvittningsmöjligheterna för dig som arbetsgivare är begränsade.

 7. Ledaravtalet

  Webbsida

  Ledaravtalet är ett så kallat processlöneavtal. Lönen revideras, om man inte kommer överens om annat, den 1 april. Här hittar du hjälpmedel för att genomföra lönerevisionen.

 8. Lönepolicy

  Webbsida

  En lönepolicy är grunden för ett företags arbete med lönesättning. I lönepolicyn klargör företagets ledning sambandet mellan företagets affärsidé, övergripande mål och hur medarbetaren ska bidra för att nå de målen. På så sätt kan medarbetaren påverka sin egen löneutveckling.

 9. Installationsavtalet

  Webbsida

  På Installationsavtalets område gäller principen om individuell lönesättning. Individuell lönesättning är till för att inspirera medarbetarna till ännu bättre arbetsinsatser och bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Något som i sin tur bidrar till både företagets lönsamhet och medarbetarens löneutveckling.

 10. Sveriges Ingenjörers löneavtal

  Webbsida

  Sveriges Ingenjörers löneavtal är ett så kallat processlöneavtal. Lönen revideras, om man inte kommer överens om annat, den 1 april. Här hittar du hjälpmedel för att genomföra lönerevisionen.

Du är på sidan 1 av 5 Nästa sida