Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

53 träffar

 1. Nationaldagen – ledighet och lön

  Webbsida

  I Installatörsföretagens kollektivavtal finns olika ledighets- och ersättningsregler för nationaldagen, men vad gäller när nationaldagen ligger på en lördag?

 2. Mall för rehabiliteringsplan

  Webbsida

  Arbetsgivaren har en skyldighet att ta fram en ”plan för återgång i arbete”. När en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom under en längre tid ska du som arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan. Här hittar du hjälp och vägledning i framtagandet.

 3. Sjukfrånvaro

  Webbsida

  Anställd som anmäler frånvaro från arbetet med anledning av sjukdom eller olycksfall och därmed anser sig ha nedsatt arbetsförmåga, ska anmäla det till arbetsgivaren.

 4. Sjuklön

  Webbsida

  Arbetsgivaren har skyldighet att betala sjuklön, om arbetsgivaren bedömer att den anställde är förhindrad att utföra arbete, när den anställd anmäler nedsatt arbetsförmåga pg av sjukdom eller olycksfall.

 5. Sjuklön under ledighet

  Webbsida

  Sjukdom under ledighet ger bara rätt till sjuklön i den omfattning som ledigheten är förenad med rätt till lön.

 6. Karensavdrag

  Webbsida

  Karensavdrag är att betrakta som arbetstagarens självrisk vid sjukfrånvaro. Karensavdraget ska motsvara 20 procent av den anställdes genomsnittliga veckoarbetstid.

 7. Timavlönade, sjukanmälan på en arbetsfri dag

  Webbsida

  Rätt till sjuklön förutsätter att arbetstagaren gått miste om lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbetsförmåga. Sjuklöneperioden inleds den första schemalagda tjänstgöringsdagen. Först när karensavdraget har varit möjligt att göra från sjuklönen, kan resterande sjuklön betalas ut under den fortsatta sjukfrånvaron.

 8. Det gäller Nationaldagen 2018

  Nyhet

  I Installatörsföretagens kollektivavtal finns olika ledighets- och ersättningsregler för Nationaldagen.
  Den 6 juni 2018, då Nationaldagen infaller på en onsdag, blir det samma resultat av de lite olika reglerna i kollektivavtalen nedanstående.

 9. Semester för nyanställda

  Nyhet

  För nyanställda vars betalda semesterdagar inte täcker tiden för arbetsgivarens huvudsemester eller som själva vill ha längre ledighet, är det möjligt att skriftligen komma överens om ledighet utan löneavdrag. Detta kallas för ”förskottssemester”.

 10. Det här behöver du veta om semesterförläggning

  Nyhet

  Enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att lägga ut semester under semesteråret. Ansvaret ligger alltså på arbetsgivaren – inte på arbetstagaren. Här får du reda på vad du behöver göra.

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida