Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

54 träffar

 1. Nytt Huvudavtal

  Webbsida

  Som en del i reformen av svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått nya Huvudavtal med PTK respektive LO. Här hittar du information om vad det nya Huvudavtalet innebär.

 2. Om nya LAS

  Webbsida

  På den här sidan hittar du detaljerad information om förändringarna inom arbetsrätten, främst avseende lag om anställningsskydd (LAS).

 3. Nya LAS samt omställningspaket

  Webbsida

  Den 8 juni 2022 tog Riksdagen beslut om en reform av arbetsrätten. Reformen innebär att arbetsrätten förändras så att den passar dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

 4. Nationaldagen en måndag – ledighet och lön

  Webbsida

  Då Nationaldagen infaller på olika veckodagar varierar ledighets- och ersättningsreglerna från år till år. Dessutom skiljer sig det åt mellan de olika Kollektivavtalen. Detta beror på att bytet av helgdag, då Nationaldagen ersatte Pingstdagen (som alltid var en måndag), fick lösas i avtalsrörelsen.

 5. Visselblåsning

  Webbsida

  Den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den nya lagen innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om vad den nya visselblåsarlagen innebär.

 6. Utlägg av semester utöver huvudsemestern

  Webbsida

  Hur gör du om en medarbetare vill ha en veckas semester under hösten istället för under perioden för huvudsemestern? Vem är det som bestämmer när semestern ska läggas ut?

 7. Mall för rehabiliteringsplan

  Webbsida

  Arbetsgivaren har en skyldighet att ta fram en ”plan för återgång i arbete”. När en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom under en längre tid ska du som arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan. Här hittar du hjälp och vägledning i framtagandet.

 8. MBL 38 – UE/Bemanning

  Webbsida

  Informationen här beskriver dels Medbestämmandelagens (MBL) 38-40 §§, dels kollektivavtalens möjlighet till förenklade förfaranden under vissa förutsättningar. Lagreglerna är lika för alla företag oavsett bransch medan kollektivavtalsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket branschavtal det gäller. Vi kommer här att redogöra för Teknikinstallationsavtalets och Installationsavtalets olikheter och skyldigheter.

 9. Övergång av verksamhet

  Webbsida

  Står du inför att köpa ett företag eller en del av en verksamhet? Eller ska du sälja ditt företag eller en del av din verksamhet? Då kan reglerna om övergång av verksamhet vara tillämpliga, vilket innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare.

 10. Frånvaro på grund av naturkrafter

  Webbsida

  Vad gäller om de anställda inte kommer till jobbet eller inte kan utföra arbete på grund av dåligt väder?

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida