Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

32 träffar

 1. Frågor och svar

  Webbsida

  Under våra webbinarium om LAS och omställningspaketet inkom en del frågor. På den här sidan besvarar vi dem i tur och ordning.

 2. Vad gäller för ditt kollektivavtal?

  Webbsida

  De olika kollektivavtal som vi på Installatörsföretagen tecknar med våra fackliga motparter kommer påverkas på olika sätt av lagändringarna samt Huvudavtalen. På denna sida har vi sammanställt information om vad som gäller på respektive avtalsområde.

 3. Om omställningspaketet

  Webbsida

  Riksdagen har beslutat om ny och om reformerad lagstiftning samtidigt som arbetsmarknadens huvudorganisationer Svenskt Näringsliv, LO och PTK har kommit överens om nya huvudavtal och nytt kollektivavtal om omställning. De nya reglerna och nya avtalen börjar gälla den 1 oktober 2022.

 4. Arbetsvillkordirektivet

  Webbsida

  Den 29 juni 2022 ändras anställningsskyddslagen viket får betydelse för hur ni behöver agera som arbetsgivare. Bakgrunden till ändringarna i anställningsskyddslagen är EUs arbetsvillkorsdirektiv som implementeras genom lagändringarna.

 5. Nytt Huvudavtal

  Webbsida

  Som en del i reformen av svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått nya Huvudavtal med PTK respektive LO. Här hittar du information om vad det nya Huvudavtalet innebär.

 6. Om nya LAS

  Webbsida

  På den här sidan hittar du detaljerad information om förändringarna inom arbetsrätten, främst avseende lag om anställningsskydd (LAS).

 7. Nya LAS samt omställningspaket

  Webbsida

  Den 8 juni 2022 tog Riksdagen beslut om en reform av arbetsrätten. Reformen innebär att arbetsrätten förändras så att den passar dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

 8. Visselblåsning

  Webbsida

  Den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den nya lagen innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om vad den nya visselblåsarlagen innebär.

 9. MBL 38 – UE/Bemanning

  Webbsida

  Informationen här beskriver dels Medbestämmandelagens (MBL) 38-40 §§, dels kollektivavtalens möjlighet till förenklade förfaranden under vissa förutsättningar. Lagreglerna är lika för alla företag oavsett bransch medan kollektivavtalsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket branschavtal det gäller. Vi kommer här att redogöra för Teknikinstallationsavtalets och Installationsavtalets olikheter och skyldigheter.

 10. Övergång av verksamhet

  Webbsida

  Står du inför att köpa ett företag eller en del av en verksamhet? Eller ska du sälja ditt företag eller en del av din verksamhet? Då kan reglerna om övergång av verksamhet vara tillämpliga, vilket innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida