Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

35 träffar

 1. Installatörsföretagen träffar både bostadsministern och energiministern

  Nyhet

  Installatörsföretagens vd Ola Månsson har träffat bostadsminister Johan Danielsson och energiminister Khashayar Farmanbar. Syftet med båda mötena, som skedde tillsammans med representanter för Energieffektiviseringsföretagen, Swedisol, Innovationsföretagen och Fastighetsägarna, var att lyfta slutsatserna kring potentialen med energieffektivisering, baserat på en rapport som togs fram i slutet av 2021.

 2. Bättre kunddialog ger mer klirr i kassan

  Nyhet

  Renoveringsbehovet är stort i det svenska bostadsbeståndet, där energianvändningen dessutom är hög. Ditt bygg- eller installationsföretag kan med fördel samverka med varandra för att förbättra detta. De nuvarande höga elpriserna gör att det nu är ännu mer lönsamt att energieffektivisera.

 3. Produktspecifik information ger klimatsmart byggnad

  Nyhet Från årsskiftet gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad, men först 2027 ingår installationer. Om installatören ska kunna göra klimatsmarta val måste informationen vara produktspecifik. Först då vet du vilken klimatpåverkan produkten ger. Men Boverket har beslutat att det räcker med generiska data. Hur ska då rätt bedömning kunna göras för en produkts klimatpåverkan om dess verkliga data inte syns?
 4. Nytt projekt ökar takten på sektorns klimatomställning

  Nyhet Bygg- och anläggningssektorn står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan. I sektorns gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft samverkar ett stort antal företag och organisationer. Målet är att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.
 5. Går det att öka återbruk av installationer?

  Nyhet Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av de frågor som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa. 
 6. Landets kommuner vill energieffektivisera

  Nyhet

  Två tredjedelar av landets kommunpolitiker ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Det visar en ny undersökning som genomförts av Energieffektiviseringsföretagen.

 7. Möt oss på Building Sustainability 2021

  Nyhet

  Den 30 november till 1 december pågår Building Sustainability 2021. En konferens om hållbart samhällsbyggande på Stockholm Waterfront. Vi är medarrangörer och finns naturligtvis på plats. Besök oss i vår monter eller lyssna till när Helen Aristondo Magnussonsom pratar om klimatdeklarationer.

 8. Ny rapport – Grön Logik

  Nyhet Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att nå klimatmålen. Den nya rapporten Grön Logik visar hur viktiga investeringar i energieffektivitet är för utbyggnaden av den förnybara energin.
 9. Tillsammans kommer vi längre!

  Nyhet

  Med hjälp av installatörer kan fastighetsägare optimera energianvändningen. Om ni missade Energitinget som arrangerades den 21 oktober finns möjlighet att se sändningen i efterhand.

 10. Energieffektivisering

  Webbsida

  I strävan mot att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 ligger frågan om elektrifiering högt upp på den politiska agendan. Starka röster lyfter behovet av en utbyggd energiproduktion. Vi ser att en viktig pusselbit saknas i den politiska debatten – en diskussion om hur vi använder den redan producerade energin mer effektivt.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida