Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

29 träffar

 1. Möt oss på Building Sustainability 2021

  Nyhet

  Sista chansen att anmäla dig! Den 30 november till 1 december pågår Building Sustainability 2021. En konferens om hållbart samhällsbyggande på Stockholm Waterfront. Vi är medarrangörer och finns naturligtvis på plats. Besök oss i vår monter eller lyssna till när Helen Aristondo Magnussonsom pratar om klimatdeklarationer.

 2. Ny rapport – Grön Logik

  Nyhet Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att nå klimatmålen. Den nya rapporten Grön Logik visar hur viktiga investeringar i energieffektivitet är för utbyggnaden av den förnybara energin.
 3. Tillsammans kommer vi längre!

  Nyhet

  Med hjälp av installatörer kan fastighetsägare optimera energianvändningen. Om ni missade Energitinget som arrangerades den 21 oktober finns möjlighet att se sändningen i efterhand.

 4. Energieffektivisering

  Webbsida

  I strävan mot att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 ligger frågan om elektrifiering högt upp på den politiska agendan. Starka röster lyfter behovet av en utbyggd energiproduktion. Vi ser att en viktig pusselbit saknas i den politiska debatten – en diskussion om hur vi använder den redan producerade energin mer effektivt.

 5. Avdrag gör installation av grön teknik billigare

  Nyhet

  Från årsskiftet 2020/2021 blir det möjligt att få skattereduktion när grön teknik installeras hos privatpersoner. Vid installation av solceller, laddningspunkt till elfordon eller lagring av egenproducerad elenergi kan kunden få avdrag med upp till 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 6. Kan individuell mätning och debitering gynna lönsamheten?

  Nyhet

  Sedan slutet av 2019 gäller den nya lagen om installation av IMD, individuell mätning och debitering. Nu har en förstudie utrett hur lagkravet skulle kunna användas för att skapa lönsamma lösningar som kombinerar mätning och andra energieffektiviserande åtgärder.

 7. EU:s förslag missgynnar klimatsmarta investeringar

  Nyhet

  EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet riskerar att få motsatt effekt. Installatörsföretagen har idag lämnat in en skrivelse till regeringen angående förslaget.

 8. Ny granskning: Felaktiga solcellsinstallationer vanliga

  Nyhet

  I stort sett varje installerad solcellsanläggning uppvisade brister. Det kunde vi se i ett inslag på SVT lördagen den 30 maj. Vi på Installatörsföretagen kan bekräfta det som togs upp i inslaget och problematiken med oseriösa aktörer och allmänfarliga installationer.

 9. Enkla energibesparande åtgarder 2020 pdf

 10. Leder Boverkets förslag till lägre energianvändning?

  Nyhet

  Syftet med individuell mätning och debitering av värme är att få till ett förändrat beteende och därmed minskat energibehov. Frågan är dock om Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader verkligen leder till detta. Om individuell mätning och debitering inte är tekniskt genomförbart eller olönsamt föreslår Installatörsföretagen att fastighetsägaren genomför ytterligare energiåtgärder.

Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida