Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

29 träffar

 1. Vad som gäller om betalning

  Webbsida

  Här finns information om vad som gäller för betalning under entreprenadtiden samt hur du kan hantera obetalda fakturor.

 2. Håll koll på om avtalet innehåller avsteg från AB 04/ ABT 06

  Webbsida

  Beställaren kan göra ändringar från bestämmelserna i AB 04/ABT 06. Det är därför viktigt att du har koll på vilka villkor som gäller i just din entreprenad.

 3. Vad som är ett kontraktsarbete och vad som är ett ÄTA-arbete

  Webbsida

  En mycket vanlig fråga i den entreprenadjuridiska rådgivningen är om ett visst arbete är ett ÄTA-arbete eller inte. Här finns information om hur du avgör det.

 4. Under entreprenadtiden

  Webbsida

  Här finns information och råd om det viktigaste att ha koll på under entreprenadtiden.

 5. Din roll som ledare

  Webbsida

  Första steget är att du måste skapa dig en tydlig bild över hur ekonomin i företaget ser ut. När du har en bild av nuläget är det dags att involvera dina anställda. Okunskap skapar osäkerhet.

 6. Åtgärder när kassan sinar

  Webbsida

  Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter beroende på situationen. Viktigt är att vidta dessa åtgärder skyndsamt och inte vänta. Redan när du inser att du kommer få svårt att betala behöver du agera. Det är inte skamfullt att ha fått svårigheter under en lågkonjunktur.

 7. Möjliga ekonomiska konsekvenser

  Webbsida

  Det har varit högkonjuktur i Sverige under flera år och företaget har kanske samlat på sig höga fasta kostnader. Nu är det läge att se över dessa kostnader.

 8. Jobba med dina kunder

  Webbsida

  Vi har under många år inte behövt arbeta med försäljning som man gör i de flesta andra branscher, men faktum är att du ”säljer” varje gång du möter en kund. De ser dessutom dig som experten och är tacksamma för dina tips och idéer.

 9. Möjligheter och åtgärder i en lågkonjunktur

  Webbsida

  Det är viktigt att känna till vilka åtgärder som du kan behöva vidta i en lågkonjunktur för att minimera ekonomiskt tapp i företaget. För att hjälpa dig som företagare och arbetsgivare har vi sammanställt information med tips och råd på hur du kan hantera situationen på bästa sätt.

 10. I vilken mån kan beställaren hålla inne betalning, om man kommit överens om betalningsplan?

  Fråga Fråga: Vi har nyligen börjat utföra arbeten i en renoveringsentreprenad. ABT 06 har avtalats mellan oss och vår beställare, och vi har kommit överens om en betalningsplan för vår kontraktssumma. För lite mer än en månad sedan skickade vi vår första faktura. Det fakturerade beloppet avser endast kontraktsarbeten och stämmer helt överens med betalningsplanen. På fakturans förfallodag inkom en betalning från vår beställare. De hade dock inte betalat hela det fakturerade beloppet. När vi kontaktade beställarens ombud uppgav han att anledningen till detta är att de kommer att innehålla 10 % av varje faktura som säkerhet för avhjälpande av eventuella fel i vår entreprenad. Har de verkligen rätt att göra på detta sätt?
Föregående sida Du är på sidan 2 av 3 Nästa sida