Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

43 träffar

 1. Boende med smittad av covid-19 kan bli satta i karantän

  Nyhet

  Efter nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan hela hushåll sättas i karantän vid risk för smitta av coronaviruset. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och kan omfattas av nya förhållningsregler. Vid sådan frånvaro från arbetet ska arbetsgivaren göra avdrag för frånvaro respektive tjänstledighet.

 2. Nytt om sjuklönekostnader och tillfälliga stöd till riskgrupper

  Nyhet

  Kompensationen för höga sjuklönekostnader återgår till tidigare regler från och med oktober. Dessutom får riskgrupper stöd för lovlig frånvaro från arbetet under perioden 1 juli-30 september, allt enligt regeringsbeslut.

 3. Färdigt avtal för elektriker gällande utbildning under korttidspermittering

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen har slutit avtal med fackförbundet Elektrikerna om utbildning under korttidspermittering. Avtalet gäller Installationsavtalet och arbetstagare ges nu möjlighet till kompetensutveckling under sin korttidspermittering. I och med detta avtal finns det stora möjligheter för våra medlemsföretags anställda att vidareutbilda sig inom en rad olika områden under den tid som de är korttidspermitterade.

 4. Förmånsbeskattning för gåvor och parkering slopas tillfälligt

  Nyhet

  Nu slopas förmånsbeskattningen tillfälligt för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1000 kronor per anställd och för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

 5. Korttidspermittering – vad gäller egentligen?

  Nyhet

  Tillväxtverket fortsätter att gå ut med ny information och ändrade tolkningar kring korttidsarbete/korttidspermittering på mer eller mindre daglig basis. Installatörsföretagen hjälper dig i denna informationsdjungel.

 6. Möjligheter och åtgärder i coronas fotspår

  Nyhet

  Många medlemsföretag har påverkats av coronapandemin. Inbromsningen har gått fort för vissa. Samtidigt har andra företag inte blivit märkbart drabbade ännu, men känner oro för framtiden. Installatörsföretagen har sammanställt ett material med tips på hur du som företagare och arbetsgivare klarar den rådande situationen på bästa sätt.

 7. Din roll som ledare

  Webbsida

  Första steget är att du måste skapa dig en tydlig bild över hur ekonomin i företaget ser ut. När du har en bild av nuläget är det dags att involvera dina anställda. Okunskap skapar osäkerhet.

 8. Enkla energibesparande åtgarder 2020 pdf

 9. Håll koll på dina kunder och uppdrag

  Webbsida

  Här finns tips på vad du behöver tänka på i relation till dina kunder och i dina uppdrag.​

 10. Åtgärder när kassan sinar

  Webbsida

  Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter beroende på situationen. Viktigt är att vidta dessa åtgärder skyndsamt och inte vänta. Redan när du inser att du kommer få svårt att betala behöver du agera. Det är inte skamfullt att ha fått svårigheter under en lågkonjunktur.

Du är på sidan 1 av 5 Nästa sida