Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

33 träffar

 1. Övriga avtal

  Webbsida

  Installatörsföretagen tecknar, förutom de egna kollektivavtalen, även flera centrala hängavtal.

 2. Nu drar avtalsrörelsen igång – igen!

  Nyhet

  Den 1 oktober återupptas avtalsförhandlingarna gällande Teknikinstallationsavtalet och Installationsavtalet. Dessa avtal blev förlängda på grund av corona i våras, nu ska avtal vara på plats den 15 november. Sedan tidigare pågår förhandlingar avseende Tjänstemannaavtalet, vilket ska vara på plats den 30 november.

 3. Uppskjutna lönerevisioner 2020

  Nyhet

  I och med pandemins utbrott under våren kom arbetsmarknadens parter då överens om att pausa årets avtalsförhandlingar. Även Installatörsföretagen kom överens med de fackliga organisationerna att fortsätta förhandlingarna först till hösten. Detta gäller även för lönerevisionen 2020.

 4. Avtal tecknat gällande Teknikinstallationsavtalet

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen och Byggnads är överens – Teknikinstallationsavtalet fortsätter att löpa på med nuvarande lydelse. Vi har enats om ett avtal som innebär fredsplikt fram till den 15 november.

 5. Teknikinstallationsavtalet ännu inte prolongerat

  Nyhet Avtalsperioden för Teknikinstallationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, vilket innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en uppsägningstid på sju dagar.
 6. Lönerevisionen för 2020 skjuts upp

  Nyhet

  I och med att vi på Installatörsföretagen har tecknat avtal om prolongering (dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal) på de flesta avtalsområdena, kommer ingen lönerevision att genomföras under våren 2020.

 7. Fortsatt oförändrade avtal

  Nyhet

  De flesta av våra kollektivavtal är nu förlängda till hösten, dock inte alla. Vi på Installatörsföretagen fortsätter att förhandla kring Teknikinstallationsavtalet och återkommer med mer information inom kort.

 8. Fortsatta förhandlingar med Byggnads gällande prolongering

  Nyhet

  Teknikinstallationsavtalets ordinarie avtalsperiod löper ut den 30 april. Installatörsföretagen och Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering av nuvarande avtal, vilket innebär att avtalet löper vidare med nuvarande villkor, dock med en uppsägningstid på sju dagar.

 9. Larm- och Säkerhetsteknikavtalet prolongeras

  Nyhet

  Med anledning av det extraordinära läge som coronaviruset orsakat i samhället i allmänhet, och på svensk arbetsmarknad i synnerhet, har vi på Installatörsföretagen enats med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och SEKO om att prolongera Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

 10. Installationsavtalet prolongeras

  Nyhet

  Med anledning av det extraordinära läge som coronaviruset orsakat i samhället i allmänhet, och på svensk arbetsmarknad i synnerhet, har vi på Installatörsföretagen enats med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) om att prolongera Installationsavtalet.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida